Hopp til innhold

– Stortinget bør respektere en folkeavstemning

To tredjedeler av de spurte i en landsomfattende undersøkelse mener Stortinget bør respektere en folkeavstemning om fylkessammenslåing.

Per Martinsen stemmer i Vadsø

Per Martinsen er en av mange finnmarkinger som vil si sin mening om sammenslåingen av Troms og Finnmark.

Foto: Bård Wormdal / NRK

Mandag 14. mai er valgdagen i Finnmark, der fylket arrangerer en egen folkeavstemning slik at befolkningen kan si sin mening om sammenslåingen med Troms.

Et flertall av de spurte i en en fersk landsomfattende undersøkelse sier at de er postitve til en slik folkeavstemning i Finnmark.

I tillegg svarer 66 prosent at Stortinget bør ta hensyn til resultatet.

– Undersøkelsen viser at det er flertall for at folkeavstemningen må respekteres i alle demografiske og politiske grupper i landet, inkludert regjeringspartienes egne velgere, sier amanuensis Ole Gustav Narud ved Høskolen i Innlandet.

Det er Narud som har gjennomført undersøkelsen, der 1012 personer er intervjuet, sammen med høgskolelektorkollega Mona Strand og tidligere professor ved Universitet i Tromsø, Nils Aarsæther.

Ole Gustav Narud

Amanuensis Ole Gustav Narud ved Høyskolen i Innlandet, sier deres forskningsrapport viser at finnmarkingene får støtte fra hele landet når de nå gjennomfører folkeavstemning om fylkessammenslåingen.

Foto: Anne Næsheim / NRK

– Folkeavstemningen interessant for hele landet

Narud mener det som skjer i Finnmark er interessant fordi det er den eneste fylkessammenslåingen i Norge som blir gjenstand for en folkeavstemning.

– Derfor er det er interessant å se hvordan befolkningen i landet stiller seg til sammenslåingsspørsmålet, og hvordan Stortinget reagerer på resultatet i ettertid.

Narud mener folkeavstemningen i Finnmark ikke bare angår finnmarkinger. Dersom Finnmark og Troms blir et nytt fylke, vil trolig valgkretsene slås sammen. Det får betydning for sammensetningen av Stortinget.

– Etter at Troms og Finnmark er blitt ett valgdistrikt må man regne med at sammensetningen av Stortingsbenken vil være annerledes enn om Finnmark er eget valgdistrikt. Det er sannsynlig at Finnmark mister en del representanter, sier Narud.

Jo Inge Hesjevik

Jo Inge Hesjevik (H) stiller spørsmålet om forfatterne bak rapporten driver politikk eller forskning.

Foto: Stian Strøm / NRK

– Jeg synes folkeavstemning er tøv

Leder i Finnmark Høyre, Jo Inge Hesjevik, er kritisk til undersøkelsen. Han mener folkeavstemningen ikke har legitimitet så lenge det ikke er Stortinget som har bedt om folkets mening.

– Jeg synes denne folkeavstemning er tøv. Jeg vil utfordre Arbeiderpartiet på om de mener en sånn type folkeavstemning kan være styrende for deres politikk, enten det gjelder fylkessammenslåing, bomringer eller hvor veier skal legges.

Hesjevik stiller også spørsmål ved om de tre forfatterne som har gjennomført undersøkelsen driver politikk eller forskning.

– Jeg har erfart at flere av professorene i Tromsø er svært politisk aktive. Om det er som professor eller som politikere de gjennomfører denne undersøkelsen, det kan diskuteres, mener Hesjevik.

Ønsker debatt

Ole Gustav Narud er både ansatt ved Høgskolen i Innlandet, og han er lokalpolitiker for senterpartiet i Åmot kommune. Narud mener likevel det må være lov å forske på noe man er engasjert i.

– Det er et ideal å forsøke å være objektiv. Vi har i hvert fall sørget for å forme spørsmålene på en sånn måte at de framstår så nøytrale som mulig. I tillegg har instituttet som gjennomfører undersøkelsen, godkjent spørsmålene.

Ole Gustav Narud sier de ønsker debatt rundt spørsmålene de stiller.

– Vårt poeng med å lage rapporten, er at det skal kunne være mulig å kritisere og ha en debatt rundt spørsmålet.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark