– Slike saker blir svært omfattende

Hittil er 60 barn avhørt i den store overgrepssaken i Tromsø, men saken stopper ikke der.

Luther

Leder for Barnehuset i Tromsø, Ståle Luther, sier at de er godt rustet for å avhøre flere i den store overgrepssaken.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Dette er den største saken vi har hatt i omfang, forteller Ståle Luther, leder for Barnehuset i Tromsø.

De har vært involvert i avhørene av de hittil 60 barna som har forklart seg i overgrepssaken mot en mann i 20-årene.

– Det er allerede flere planlagte avhør i saken, forteller Luther videre.

Stadig flere slike saker

Den siktede mannen skal blant annet ha kontaktet barn på Facebook, og forledet dem til å utføre seksuelle handlinger på seg selv. Ståle Luther forteller at dette er en type saker de får stadig flere av.

– Det spesielle er at gjerningspersonene rekker å begå mange lovbrudd eller overgrep før de blir tatt, ettersom det er så enkelt å operere og å nå mange via internett. Det får store konsekvenser, og sakene blir svært omfattende, sier Luther.

– Hvilke utfordringer gir slike saker dere?

– Først og fremst på oppfølgingssiden. det er mange unge som involveres, og de preges gjerne av selbebreidelse, skyld og skam. Det kan være svært utfordrende for oss å nå frem til dem med at det ikke er deres skyld.

Vanskelig å holde følge

I 2015 la Aina Winsvold, forsker ved velferdsforskningsinstituttet NOVA i Oslo, frem en rapport som sa at de ansatte ved barnehusene manglet nødvendig kunnskap om overgrep på nett og i sosiale medier.

Ståle Luther ved Barnehuset i Tromsø sier at det er vanskelig å være i forkant.

– Vi holder oss oppdatert hele tiden på utviklingen. Samtidig skulle jeg ønske jeg kunne si at det var stor og bred kunnskap når det gjelder hvordan vi skal forebygge slike overgrep, men slik er det dessverre ikke, sier Luther.

– Det viktigste tror jeg er at foreldrene hele tiden diskuterer utfordringene med internett og sosiale medier, og at de prøver å ha oversikt over barnas bruk. I tillegg spiller skolene en viktig rolle når det gjelder holdningsskaping.