– Ser en stor oppblomstring av arbeidsmarkedskriminalitet

Den største kontrollaksjonen i Nord-Norge noen gang er gjennomført, men etatene har så vidt begynt med arbeidet. – Håpet er å ta bakmennene i neste runde, sier avdelingsdirektør i Skatt Nord.

Avdelingsdirektør hos Skatt Nord, Stein Ringseth.

Avdelingsdirektør hos Skatt Nord, Stein Birger Ringseth, sier det den siste tiden har vært prioritert å spisse innsatsen mot arbeidsmarkedskriminalitet.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Nylig har politiet, skatteetaten, kemneren, NAV Kontroll og Arbeidstilsynet hatt en aksjon som har gått parallelt i hele Nord-Norge.

Aksjonen gikk over to dager med over 200 tjenestemenn som oppsøkte over 400 nordnorske virksomheter.

– Det er den største aksjonen vi har hatt i landsdelen noen gang. Bakgrunnen for aksjonen er at vi ser en stor oppblomstring når det kommer til misligheter knyttet til arbeidsmarkedskriminalitet, sier Stein Birger Ringseth, avdelingsdirektør i Skatt Nord.

Vil synliggjøre etatene

Ringseth forteller at den tverretatlige kontrollaksjonen er like mye en etterretningsoperasjon.

– Økonomisk kriminalitet kan vi se på som en vannlekkasje. Det betyr at vi ikke er fornøyd med å kun skifte platene som er våte, vi er nødt til å tette lekkasjen. Ved å hente inn informasjon er vi stand til å ta ut bakmennene som organiserer i neste runde.

Gjennom aksjonen ble det avdekket blant annet sosial dumping, ulovlig opphold og unndragelse av skatt. Flere bedrifter etterlever heller ikke regelverket rundt det å føre personallister.

– Det har det vært mye av, og det følger vi opp da det kan indikere svart arbeid. I tillegg har vi gjennom aksjonen innkrevd over 7 millioner kroner på stedet i forfalte skatte- og avgiftskrav.

per øyvind skogmo

Sjef for grense- og utlendingsseksjonen i Troms politidistrikt, Per Øyvind Skogmo, forteller at etatene vil fortsette med et slikt samarbeid i framtiden.

Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

Avdelingsdirektøren mener resultatene etter aksjonen forteller at det de gjør er rett, og at det er helt nødvendig at de fortsetter å holde trykk på dette.

– Det er viktig for etatene å synliggjøre at vi her og at vi jobber for å skape etterlevelse. Det viktigste for oss er å hente informasjon slik at vi kan bli mer treffsikker på å ta ut personene som organiserer mye av dette.

– Behov for å utøve kontroller

I kjølvannet av aksjonen ble det pågrepet 14 personer for ulovlig arbeid og opphold i Nord-Norge. Tre av disse ble pågrepet i Troms.

– En kvinne fra Thailand som er pågrepet i Tromsø for ulovlig opphold og ulovlig arbeid. I Målselv pågrep vi to menn fra henholdsvis Irak og Tyrkia for ulovlig arbeid, sier politioverbetjent og sjef for grense- og utlendingsseksjonen i Troms politidistrikt, Per Øyvind Skogmo.

Det vil bli opprettet utvisningssak på alle med tanke på uttransport ut av Norge. Skogmo mener dette viser at det er behov for å utøve kontroller.

– Vi ser på ulovlig arbeid som alvorlig arbeidskriminalitet. I tillegg er det viktig for politiet å kontrollere og fange opp de personene som er ulovlig i Norge. Vi vil vurdere om det er grunnlag for å gjøre ytterligere reaksjoner mot noen, men det er for tidlig å konkludere der.