Hopp til innhold

– Sea Shepherd lurer unge mennesker med sterke bilder og propaganda

– Sea Shepherd representerer et angrep på vår kystkultur. Skipet bør tas i arrest og holdes der til hvalfangstsesongen er over, mener ordførerkandidat Eskild Johansen.

Sam Simon

Sea Shepherd ankom Tromsø mandag kveld. Her skal de ta på to mannskap, og fikse på en generator. Innfelt Eskild Johansen, ordførerkandidat i Arbeiderpartiet i Karlsøy.

Foto: Stian Jørgensen/Eskild Johansen/Montasje

Mandag ankret et av miljøorganisasjonen Sea Shepherds skip i Tromsø. Her skal skipet få reparert en generator, og hente to av crewet.

De ble fulgt tett av Kystvakta ved innseilingen til byen.

– Sea Shepherd hadde ikke meldt sin ankomst innenfor de gitte tidsfristene, noe vi informerte kapteinen om. De har søkt om anløp nå, og fått det innvilget av forsvarets operative hovedkvarter (FHO). Ellers har vi ingen grunn til å ligge å passe på Sea Shepherd, forteller Steve Olsen, pressekontakt i kystvakta i Sortland, til NRK.

«Sea Shepherd vil sende sine ni fartøyer til Nord-Atlanteren for å trakassere hvalfangere. Kan bli en urolig sommer», konstaterte Kystvakta på det sosiale mediet Twitter tidligere i sommer, ifølge Lofotposten.

Sea Shepherd gjorde en rekke aksjoner mot norske hvalskuter på 90-tallet, men har de siste ti årene konsentrert seg om Sørishavet. Nå anser de sin oppgave der ferdig, og har annonsert at de vil vende snuten nordover.

Flere personer reagerer nå kraftig på at skipet er kommet til nord, og frykter sabotasjer mot hvalfangstbåter i området.

– Angrep på vår kystkultur

Eskild Johansen

Ordførerkandidat for Karlsøy arbeiderparti, Eskild Johansen, raser over det han mener er et angrep på vår kystkultur.

Foto: Privat

Ordførerkandidat Eskild Johansen i Karlsøy Arbeiderparti ber folk vise Sea Shepherd ryggen.

– En ting er at de har vært involvert i situasjoner som både er oppfattet som voldelige og farlige, og det er ingen grunn til å tro at de har skiftet strategi nå nylig. Noe annet er at de representerer et angrep på vår kystkultur, sier Johansen.

Han mener begrunnelsen Sea Shepherd har for å stoppe hvalfangst, altså at den ikke er bærekraftig for miljøet, er helt feil.

– Dette er lovlig, og det tas langt færre vågshval enn kvoten gir mulighet for. Hvis hvalen ikke tas, vil den vokse over hodet på oss og ta mer og mer torsk og annen fisk langs kysten. Det vil få store konsekvenser for fiskesamfunnet, sier han.

Propaganda og sterke bilder

Johansen mener Sea Shepherd baserer seg på en forståelse av naturen fra Mellom-Europa.

De lurer med seg mange unge mennesker som ikke har forståelse av dette, ved hjelp av sterke bilder og propaganda.

– Vi må tørre å stå imot mentaliser som Sea Shepherd, og stå for det vi gjør. Vi skal ikke skjemmes over hvalfangsten, vi skal være stolt over den kulturnæringen, sier han.

– Vi trenger ikke hjelp fra miljøaktivister til å forvalte naturen vår. Norsk hvalfangst er bærekraftig og en viktig del av vår kystkultur.

Sea Shepherd

Her følges Sea Shepherd inn til Tromsø av Kystvakta.

Foto: Stian Jørgensen

– Ødela selfangstkulturen

Ordførerkandidaten mener skipet bør tas i arrest og holdes der til hvalfangstsesongen er over.

– Det er en reell fare for voldshandlinger fra denne økoterrorist-organisasjonen, sier han.

Nå vil Johansen at alle skal snu ryggen til Sea Shepherd.

– At de velger Tromsø som anløpsby er en hån mot hele regionens fangsthistorie. De ødelegger hele selfangstkulturen vår. Vi bør ikke la dem gjøre det sammen med hvalfangstnæringen, mener han.

Se video av Kystvakten og Sam Simon:

Kystvakten vokter over Sea Sheperds Sam Simon.