– Politikerne forstår ikke betydningen av kultur

Kulturnæringa i hele landet får 70 millioner kroner på neste års statsbudsjett. Det er ikke mye å rope hurra for, mener Mette Westlie som er leder i Hermetikken Næringshage. – Politikerne forstår ikke hvor viktig denne næringa er, sier hun.

Mette Westlie

Mette Westlie er leder i Hermetikken Næringshage – og ikke fornøyd med regjeringens kultursatsing.

Foto: Hermetikken næringshage

– Kulturnæringa er en stor næring og da kommer man ikke langt med 70 millioner kroner. Nå har det vært mye snakk og vi hadde forventa mer, sier Westlie.

Hun er sammen med en rekke kulturaktører i Alta denne uken for å gjennomføre kulturnæringskonferansen Surstoff, der over 90 bedrifter er samlet. Der blir statsbudsjettet møtt med skepsis.

70 millioner kroner

På konferansen er en av representantene for en stadig økende kulturnæring i nord, musikeren Elle Marja Eira. Hun forteller at det er en økende nysgjerrighet og interesse for det som skapes fra kulturformidlere fra nord.

Elle Marja Eira

Artisten Elle Marja Eira opplever stadig større interesse for kultur fra nord.

Foto: Amund Trellevik

– Det er en nysgjerrighet der ute, og når vi har konserter får vi utrolig mange gode tilbakemeldinger, sier hun.

I statsbudsjettet for 2017 har regjeringen satt av 70 millioner kroner for å skape nye arbeidsplasser innenfor kultur. Målet er flere arbeidsplasser, økt verdiskapning, større internasjonal satsing og en næring som er mindre avhengig av offentlige midler. Med i satsingen er Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde.

En stor del av midlene i statsbudsjettet vil gå til Innovasjon Norge, mens Kulturrådet får penger til å opprette et kontor utenfor Oslo som skal arbeide med regional bransjeutvikling.

– Forstår ikke

Tore Fosse, som driver Perleporten kulturhus i Honningsvåg sier det er et problem at politikerne ikke forstår betydningen av kultur:

– Kulturnæringen er en voksende næring. Dette må det offentlige forstå, sier han.

Tore Fosse

Tore Fosse fra Perleporten kulturhus mener det må jobbes mer med å skape forståelse for kulturens betydning.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Fosse mener kulturnæringsbedrifter skaper aktivitet og kreativitet og at investerte penger er viktige investeringer.

– Dette må vi jobbe mer for å skape forståelse for, sier han.

Dette har også gjort at antall kulturarbeidsplasser har økt i Finnmark. På Surstoffkonferansen denne uka er over 90 bedrifter samlet for å dele kunnskap og få ny inspirasjon.