– Nord-Norge kan ende opp som en eneste stor naturpark

Kent Gudmundsen i Høyre frykter at Arbeiderpartiets kursendring om oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, kan hemme utviklingen i Nord-Norge.

Scarabeo 8 til anker i Sørøysundet ved Hammerfest. Scarabeo 8 til anker i Sørøysundet ved Hammerfest.

Oljeriggen «Scarabeo» 8 utenfor Hammerfest. Arbeiderpartiet i Finnmark ønsker ikke konsekvensutredning av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Foto: Allan Klo / NRK

I april til neste år skal Arbeiderpartiet ta et standpunkt angående konsekvensutredning av oljefeltene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. I helgen bestemte både Ap i Troms og Finnmark at de ikke ønsker en slik utredning.

– Arbeiderpartiet svikter mulighetene i nord, og lar symbolikk og kunnskapsløshet prege debatten, sier stortingsrepresentant for Troms Høyre, Kent Gudmundsen.

Hans parti ønsker konsekvensutredning, og Gudmundsen krysser fingrene for at Arbeiderpartiet nasjonalt ikke følger Ap i Troms og Finnmark.

– Arbeiderpartiet har vært en motvekt i samarbeidet med SV, Miljøpartiet de grønne og tidvis Rødt. Dersom Ap nå skifter kurs, frykter jeg at de vil være til hinder for utviklingen av både petroleumsnæringen, oppdrettsnæringen og mineralnæringen, sier Gudmundsen.

– Da risikerer Nord-Norge å ende opp som en eneste stor naturpark.

Kent Gudmundsen

Kent Gudmundsen (H) håper Arbeiderpartiet nasjonalt ikke følger i fotsporene til Ap i Troms og Finnmark.

Foto: Kent-Einar Myreng / NRK

– Trenger olje og gass

Gudmundsen mener petroleumsvirksomheten vil gi store muligheter for Nord-Norge.

– Den vil gi oss spennende arbeidsplasser langt inn i fremtiden. I tillegg er det mange dyktige folk i industrien, som vil bidra til det grønne skiftet. For å få det til trenger vi flinke folk, penger, og den største næringen i Norge.

Men er vi avhengige av petroleumsindustrien for å utvikle Nord-Norge?

– Vi har mange spennende muligheter i landsdelen, som havbruk og reiseliv, men petroleumsnæringen er den største, mest lønnsomme næringen, og den vil være viktig for videre utvikling.

Cecilie Myrseth, leder for Arbeiderpartiet i Troms, er ikke enig i Gudmundsens karakteristikker.

– Dette tyder på at Kent Gudmundsen har liten tiltro til landsdelen sin, som har klart å utvikle seg rimelig bra uten olje- og gassvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Hadde det vært slik at Norge og Nord-Norge hadde stoppet opp i utviklingen hvis vi ikke åpnet disse feltene, er det merkelig at Høyre og Frp kunne akseptere å la dette bli liggende i regjeringsforhandlingene. Vi har stor vekst i nord, og lav arbeidsledighet. Det har vi klart helt uten olje utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, sier hun.

Men internt i Arbeiderpartiet i Nord-Norge er det folk som er uenige med avgjørelsen om å gå imot en konsekvensutredning. Ordfører i Harstad, Marianne Bremnes, forteller at hun skal fortsette å jobbe for at petroleumsnæringen for en konsekvensutredning.

Arbeiderpartiet i Nordland har foreløpig ikke valgt et ståsted i debatten.