Hopp til innhold

Full splid om konsekvensutredning i nord

Fylkespartiene til Arbeiderpartiet i Nord-Norge er splittet i synet på oljeleiting utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. – Nordland Ap står fast på at vi ønsker konsekvensutredning, sier fylkesleder Bjørnar Skjæran.

Bjørnar Skjæran

HOLDER FAST PÅ JA: Lederen i Nordland Arbeiderparti, Bjørnar Skjæran er med i programkomiteen som skal foreslå hva vårens landsmøtet skal mene, og han medgir at rådet nordfra spriker. – I Nordland er vi veldig tydelig på at det er en konsekvensutredning som kan gi oss svarene vi ønsker.

Foto: Kari Skeie / NRK

Både Troms og Finnmark Arbeiderparti sa søndag nei til konsekvensutredning, mens Nordland Arbeiderparti står fast på sitt gamle ja-vedtak.

– Vedtaket i Troms var som forventet, men jeg er svært overrasket over at Finnmark landet på nei, sier leder Bjørnar Skjæran i Nordland Arbeiderparti.

– Må ta hensyn til industrien

Han mener vedtakene i Troms og Finnmark og flere LO-forbund viser at vi har en ganske polarisert debatt i Nord-Norge.

– Tida er nå moden for å løfte fram et nasjonalt kompromiss i denne saken. Men vi må ikke glemme at vi har en industripolitisk tradisjon vi skal ivareta.

Selv støtter han den industripolitiske tradisjonen i Arbeiderpartiet.

– Den tradisjonen tilsier at vi ikke bør vedta et vern av et så stort område som vi snakker om her – fra Helgelandsryggen og helt opp til Tromsø uten å ha hatt en grundig utredning av hvilke muligheter som ligger her, sier Skjæran.

– Samtidig slår vi fast at en utredning kun skal skje dersom det er forenlig med å fortsatt opprettholde et fiskeri i verdensklasse, legger han til.

Sitter i programkomiteen

Fiskebåter på tur til land

– Vi sier ja til konsekvensutredning, men slår samtidig fast at en utredning kun skal skje dersom det er forenlig med å fortsatt opprettholde et fiskeri i verdensklasse, sier Ap-leder Bjørnar Skjæran.

Foto: Margaret Hennie Nilsen

Ap-lederen i Nordland er med i programkomiteen i Arbeiderpartiet, som skal foreslå hva vårens landsmøte skal mene om oljeleting i de omstridte havområdene. Det nye programmet skal vedtas på landsmøtet i april. Før det skal programkomiteen legge fram et forslag i løpet av februar.

Skjæran ser ikke bort fra at at arbeidet blir vanskelig når rådet nordfra spriker.

– Nordland Arbeiderparti har et klart svar på dette. Det er mitt utgangspunkt for arbeidet i programkomiteen. Men jeg tar med meg signalene fra Nord-Norge inn i komiteen. Det nytter ikke å lukke ørene, sier Skjæran.

Men er ikke Nordland Ap i utakt med resten av Arbeiderpartiet i Nord-Norge, kommunene i Lofoten og deler av LO?

– Tida vil vise hva vi lander på. Er det noen som kan ta ansvaret for å finne et nasjonale kompromiss i dette spørsmålet, er det nettopp Arbeiderpartiets landsmøte.

Marianne Bremnes

Ap-ordfører Marianne Bremnes i Harstad er lite fornøyd med fylkeslagets beslutning om å si nei til konsekvensutredning.

Foto: Øivind Arvola / Harstad Kommune

– Burde ikke stemmen fra Nord-Norge veie tyngst her?

– Men det er ingen entydig stemme fra nord, sier Ap-leder Bjørnar Skjæran i Nordland.

Avviser at slaget er tapt

Det kan ordfører Marianne Bremnes (Ap) i oljebyen Harstad skrive under på. Harstad Aps fem delegater stemte for konsekvensutredning, men fikk flertallet mot seg under fylkeslagets årsmøte søndag. Bremnes gikk raskt ut i sosiale medier og påpekte at «heldigvis står Aps vedtak fra landsmøtet 2013 fremdeles ved lag».

– Jeg er mildt sagt kjempeskuffet, men vil fortsette og jobbe for konsekvensutredning. Jeg har aldri skjønt denne redselen for kunnskap. Det sies av mange at vi har nok kunnskap, men ny teknologi kommer stadig til og kan gi oss nye svar.

Arbeiderpartipolitiker og ordfører i Harstad, Marianne Bremnes