Hopp til innhold

– Myndighetene kan ikke straffes for dårlige veier

Fylkeskommunen ble anmeldt for dårlige veier, etter at en pasient måtte fraktes med båt. Nå har politiet avgjort at veimyndighetene ikke kan stilles til ansvar.

Elendig vei på Reinøy

Mange fylkesveier har vært i dårlig forfatning denne våren, ekstra ille er det på Reinøya der det er grusveier.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

– Det forteller meg at fylkeskommunale og kommunale myndigheter kan gjøre ganske grove ting, uten å bli stilt til ansvar, sier Roger Sørensen til NRK.

Støtdempere knuses, og biler blir ødelagt. Slik er situasjonen på Reinøya. Det toppet seg da moren til Sørensen ble svært dårlig. Da måtte hun sendes med båt på grunn av at veiene var uforsvarlige. Sørensen politianmeldte da veimyndighetene for grov uaktsomhet.

Halvannen uke senere kommer avgjørelsen fra Troms politidistrikt. «Intet straffbart forhold» er ordlyden.

Roger Sørensen

Roger Sørensen er skuffet etter at politiet henla anmeldelsen.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Anmeldelsen var ikke ment for å stille fylkesråden personlig til ansvar. Men jeg synes Troms fylkeskommune eller Statens vegvesen burde få en foretaksstraff, sier Sørensen.

– Anses ikke som en straffesak

Politiadvokat Mari Marstrander i Troms politidistrikt mener det ikke er rom i lovverket for å straffe veimyndighetene.

– Det er ikke gjort noen etterforskning, og det er på grunn av at saken ikke anses som en straffesak. Begrunnelsen er at det ikke finnes straffebestemmelser verken i veiloven, eller straffeloven, som får anvendelse på det forholdet som er beskrevet, sier Marstrander.

Reinøya

Slik så det ut på Reinøya tidligere i år, og ifølge innbyggerne er det ikke blitt mye bedre.

Foto: Pål Hansen / NRK

– Foretaksstraff kan man benytte i enkelte saker, men da fordrer det at det er en straffebestemmelse å knytte det til. Og i dette tilfeller er det ingen straffebestemmelser som er aktuell å bruke, sier Marstrander.

Tar henleggelsen til orientering

– Jeg tar henleggelsen til orientering. Ut over det har jeg ingen kommentar, sier fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo (Sp).

Han har det øverste ansvar for fylkesveiene i Troms, og har tidligere sagt at situasjonen er fortvilende.

Ivar B. Pretsbakmo

– I Troms har vi et etterslep på vedlikehold av fylkesveier på flere milliarder kroner, sier Prestbakmo.

Foto: Fabian Ubeda / NRK

– De nasjonale myndighetene bryr seg ikke om situasjonen vi står i. Vi må bare gjøre så godt vi kan med de midlene vi har, sa Prestbakmo.

På Reinøya er ikke situasjonen blitt mye bedre.

– Entreprenøren har vært å høvlet veiene stykkevis og delt. Veiene er fortsatt i elendig forfatning, sier Roger Sørensen.