– Karlstrøm har trosset styret

På siste dag i rettsaken om avskjedigelsen av tidligerer North Energy-direktør Erik Karlstrøm forklarte flere vitner at Karlstrøm ikke informerte styret godt nok.

Erik Karlstrøm og Hermann Skard

Erik Karlstrøm (t.v) og advokat Herman Skard.

Foto: André Bendixen / NRK

North Energys advokat brukte sin sluttprosedyre blant annet på lover som tar for seg hvordan en leder skal forholde seg til styre, når det blant annet gjelder å informere og holde styret oppdatert.

Flere vitneforklaringer har nevnt at Karlstrøm ikke har gitt styret den informasjonen som har vært nødvendig.

Advokat Ole Rasmus Asbjørnsen nevnte flere forhold der Karlstrøm hadde "trosset" styret som han mente var nok til å rettmessiggjøre en avskjed.

Karlstrøm mener på sin side at han ikke har trosset styret.

Saken som i dag ble avsluttet i Alta tingrett startet med at den tidligere administrerende direktøren i Norht Energy, Erik Karlstrøm, ble avskjediget i april i fjor.

Dette fordi Karlstrøm ikke lengre hadde styrets tillit. Senere ble det kjent at styret mener han har opptrådt illojalt overfor styret.

Dermed gikk Erik Karlstrøm til sak mot North Energy for å få kjent avskjedigelsen grunnløs. I tillegg vil han få utbetalt sitt sluttvederlaget, som selskapet ikke vil betale.

North Energy mener på sin side at avskjedigelsen er rettmessig, i tillegg krever de at Karlstrøm skal tilbakebetale det de mener er en urettmessig skattekompensasjon.

Ingen kritikk protokollført

I sin sluttprosedyre i dag la Karlstrøms advokat, Hermann Skard blant annet vekt på at styre ikke hadde protokollført noe kritikk av Karlstrøm, før et styremøte i mars.

Han mener kritikken først ble trukket frem etterpå, når man skulle begrunne avskjedigelsen av Karlstrøm.