– Ikke rart de unge er bekymra for arven de får

En NRK-måling viser at 71 prosent av unge i nord er bekymret for klimaendringene. Men jo eldre personene i undersøkelsen er, desto mindre bryr de seg.

Isbjørn

De aller fleste i Norges nordligste fylker er bekymret for klimaendringene, noe man nå ser spesielt i Arktis med mindre sjøis og høyere temperaturer.

Foto: Mario Hoppmann / AFP

– Jeg tenker at jeg kanskje ikke vil ha barn når jeg blir stor, for jeg vet ikke om jeg vil gi dem den fremtiden som vi står ovenfor nå, sier 16 år gamle Lea Østlyngen.

Hun er en av flere unge som er bekymret for fremtiden.

I en undersøkelse gjort av InFact for NRK, Nordlys og iFinnmark kommer det frem at unge i nord er mer bekymret for klimaendringer enn eldre.

71 prosent av personer mellom 18–29 år i Troms og Finnmark svarer at de er bekymret for påvirkningen av klimaendringene. Men jo eldre personene i undersøkelsen ble, desto mindre var antall bekymra.

Over 3000 personer har deltatt i undersøkelsen.

Førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsvitenskap på UiT – Norges arktiske universitet, Berit Kristoffersen, har jobbet med politikk og klima. Hun mener resultatet av undersøkelsen viser en voksende generasjonskonflikt der de unge er blitt mer opptatt av klima- og miljøspørsmål.

– Det handler om deres fremtid og de vokser opp i en verden med usikkerheter, og en overhengende trussel.

Klimaundersøkelse, svar basert på kjønn

Kjønn

Total

Mann

Kvinne

Tror du klimaendringer vil påvirke deg og dine de neste ti årene ?

Ja

57.1%

68.8%

62.7%

Nei

32.8%

19.2%

26.2%

Vet ikke

10.0%

11.9%

10.9%

Total

100.0%

100.0%

100.0%

– Jorda går til helvete

16-åringen Lea Østlyngen i Alta synes de eldre må slutte å være så egoistiske, og tenke på dem som skal arve jorda.

Lea Østlyngen

Lea Østlyngen er så bekymret for fremtiden at hun er usikker på om hun vil ha barn.

Foto: André Bendixen / NRK

– De må skjønne at hvis vi ikke senker utslippene, så går jorda til helvete. Den holder jo allerede på å gå til helvete.

6 av 10 sier de tror de vil bli påvirket av klimaendringene. Hva tenker du om det?

– Det er absolutt ikke godt nok. Alle burde bekymre seg for klimaet. Det er noe reelt, det er noe vi ser skjer. Det er vår fremtid det handler om.

Østlyngen mener politikerne må innføre strengere regler for å få en endring. Som å begrense antall flyvninger og innføre en kjøttfri dag.

– Dette burde komme fra politikerne først, slik at folk forstår hvor ille det er.

–De med makt har størst ansvar

Maren Irene Gåre Bakkevoll er bærekraftspilot ved UiT. Det betyr blant annet at hun jobber med å sette FNs bærekraftsmål på dagsorden hos studentene i nord.

Bakkevoll sier det er fint med et personlig engasjement, men mener staten og de store internasjonale selskapene har hovedansvaret.

Maren Irene Bakkevoll

– Alle har et ansvar for hverandre og kloden vi bor på, og enkelt individer har et ansvar. Men de som faktisk kan gjøre noe er de med makt, sier bærekraftspilot og Ap-politiker, Maren Irene Gåre Bakkevoll.

Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

– Det veldig fint at folk tar ansvar og føler et klimaengasjement, men det må brukes til mer enn bare handlinger på et personlig plan. Det må gjøres med politikk og med å holde selskapene som slipper ut mest ansvarlig.

Bakkevoll, som også er politiker i Arbeiderpartiet, mener tallene fra undersøkelsen viser at unge i Troms og Finnmark følger med i samfunnet og skjønner hva som skjer.

– De er bevisst på at klimaendringer er en stor utfordring, og noe som ikke løser seg selv.

– Kanskje lettere å fortsette festen

UiT-forsker, Berit Kristoffersen, sier de neste generasjonene får mange miljøproblemer i fanget som de må rydde opp i.

Berit Kristoffersen

– Det er naturlig at de som må leve med konsekvens også er mer opptatt av, ikke bare å løse, men å legge ansvaret over på de eldre, sier forsker Bente Kristoffersen.

Foto: Corey Arnold / Corey Arnold

– Så det er ikke så rart at de unge er bekymra for arven de får.

Kristoffersen mener det vi ser av engasjement innenfor klimapolitikken er et forvarsel på at klima og miljø vil være mye viktigere i årene fremover.

– Ikke bare på individuelle valg, men vi ser nå at politiske saker oftere blir diskutert fra et klimaperspektiv. Noe vi bare vil se mer av fremover.

Kristoffersen peker på at de eldre er oppvokst i en annen tid, med andre utfordringer og problemer enn dagens unge. Hun spekulerer i om dette kan være noe av grunnen til at de eldre kanskje ikke tenker like mye på klimaendringer.

– Det er kanskje lettere å ta på seg skylapper og fortsette festen, og ikke ta de individuelle valgene som de unge vil de skal ta.

– Ønsker en generasjonsallianse for endring

I meningsmålingen kommer det frem at 98,3 prosent som tror de vil bli påvirket av klimaendringer de neste ti årene, ville stemt Miljøpartiet De Grønne om fylkesvalget var i dag.

Frode Lindal

– De yngre har vokst opp med denne kunnskapen, men de eldre må begynne å tenke på nytt, sier lokallagsleder i MDG i Alta, Frode Lindal.

Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

– Vi tar klima på alvor og vi skjønner at det er en krise. Det handler ikke bare om energi, men også om areal og natur og tap av leveområder for dyr og planter, sier Frode Lindal, lokallagsleder i Miljøpartiet de grønne i Alta.

Lindal tror på en «generasjonsallianse» for å få skape nok politisk engasjement til at det blir endring.

På andre enden av skalaen finner man de som sier de vil stemme på Fremskrittspartiet, der bare 25 prosent tror de vil bli påvirket av klimaendringene. Dette tror Lindal er en motreaksjon på at samfunnet endrer seg veldig fort.

Rut Olsen

Rut Olsen i Troms og Finnmark Frp ønsker flere og billigere CO₂-frie biler.

Foto: Robin Mortensen / NRK

Rut Olsen i Troms og Finnmark Fremskrittsparti sier de vil gjøre deres del for å sikre fremtiden.

– Men vi har forskjellige vinklinger. Vi vil ikke knuse bilister som faktisk er nødt til å kjøre bil. Vi ønsker å tilrettelegge med mer og billigere miljøvennlige biler.

Hun legger til at Frp heller ønsker å fokusere på de virkelig store problemene, noe hun mener alle kan gjøre noe med i forhold til miljø.

– Jeg har lyst å presisere at Frp ikke er klimafornektere, vi ønsker også et godt miljø. Men vi er ikke klimahysterikere heller, sier hun.