Hopp til innhold

– Har ikke nødvendig erfaring til å håndtere Russland

Justis- og beredskapsdepartementets forsøk på å teste russerne, viser at de ikke har den nødvendige erfaringen til å vite hvordan man bør agere overfor Russland, sier Russland-ekspert Lars Rowe.

Anders Anundsen

Anders Anundsen får sterk kritikk for sin håndtering av flyktningesituasjonen på Storskog. Nå må fakta på bordet om hva som egentlig har skjedd, krever opposisjonen.

Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

– Hvis det er slik at norske justismyndigheter har gått imot sine egne fagetater og insistert på at man skal teste ut russerne, er ikke dette elegant utenrikspolitisk håndverk, akkurat, sier Lars Rowe som er forsker ved Fridtjof Nansens institutt.

Vil ikke få store konsekvenser

Men Rowe tror ikke dette vil «henge som en mørk skygge over forholdet mellom Norge og Russland».

Lars Rowe

– Jeg ser ikke på dette som særlig elegant i en bilateralt samarbeidssammenheng, det blir ganske amatørmessig, sier Lars Rowe.

Foto: Bjørnbakk,Jan-Morten / NTB scanpix

– Her er det snakk om én episode som var uheldig, og som reflekterte svak dømmekraft på norsk side, men vi snakker ikke akkurat om en diplomatisk krise her, utdyper Rowe.

Justisdepartementet sier til NRK at de forholder seg til returavtalen fra 2007, noe russiske myndigheter ikke er enig i.

Men det er ikke hensiktsmessig å kjøre på med sin mening når man forholder seg til Russland, mener Rowe.

– Hvis departementet mener de har et juridisk poeng, er vel den naturlige konsekvensen at de setter seg ned og diskuterer dette poenget med russerne, sier Rowe.

– Ser ut som hensikten var å skape kaos

Senterpartipolitiker Liv Signe Navarasete forstår at både politiet og Russland reagerer på det politiske presset på Storskog.

Hun har tidligere stilt spørsmål rundt påstandene fra grenseinspektør Ulf Mathisen om at situasjonen i sin helhet kunne vært unngått om man tok grep tidligere.

Liv Signe Navarsete

Liv Signe Navarsete stiller seg spørsmål om håndteringen til Anders Anundsen, først og fremst har ment å tjene Fremskrittspartiet.

Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX

Navarsete har ikke fått gode svar på dette, og forventer at Anders Anundsen får frem fakta nå.

– Justisministeren har en plikt til å klargjøre hva som faktisk har skjedd, slik at ikke Stortinget må gå å lure på hva som egentlig skjedde, sier Navarsete.

Hun mener det er alvorlig hvordan departementet her har gått frem, og stiller seg spørsmålet om dette er gjort for å fremme en av kjernesakene til Frp.

– Det kan synes at håndteringen har hatt til hensikt å skape mest mulig kaos for å skape oppmerksomhet om en sak som Fremskrittspartiet og ministeren vet at de kan tjene på, som innrømmer at det er en alvorlig påstand.

– Men det er spørsmål man må få svar på i tiden som kommer.

Kan ta lærdom av saken

Lars Rowe mener denne saken først og fremst er interessant i et innenrikspolitisk perspektiv, men at man også i sitt forhold til Russland kan ta lærdom av saken.

– Hvis man får belyst dette på en god måte er det et godt grunnlag for læring for norske myndigheter, altså læring av viktigheten av å høre på sine underliggende etater når de har viktig i informasjon å komme med, sier Rowe.