Hopp til innhold

– Gi oss veier og olje, men ikke rør finnmarkstilleggene!

Stramme tider gir magre forventninger til statsbudsjettet. Men fylkespolitikerne vil ha mer til samferdsel, fylkesordføreren vil videre i oljealderen, og SV er redd Finnmarks særfordeler ryker.

Regjeringas forslag til statsbudsjett blir offentlig i dag klokka 10, og spenningen blant de politiske lederne i Finnmark er stor. Satsing på samferdsel er et ønske som går igjen hos de fleste.

Som hos fylkesordfører Runar Sjåstad:

– Finnmark er rikt på ressurser, og har et mangfoldig næringsliv med mange gode bedrifter – som likevel er relativt små og trenger å styrke seg. Skal vi ta mulighetene i bruk, må vi styrke samferdsel, styrke kommune og fylkeskommune som driver utdanning, og vi må styrke næringslivet gjennom målrettede tiltak og midler i Innovasjon Norge.

Jo Inge Hesjevik er leder for Finnmark Høyre, og setter også samferdsel på toppen av ønskelista.

Ifjordfjellet 21. september.

Ifjordfjellet har fått ny vei, men mange andre strekninger skriker etter fersk asfalt.

Foto: Harry Johansen

– Vi har allerede sett mye av det vi er glade for å få, at kraftlinja blir bygd, og at det satses på veier og havner i fylket. Vi håper på mer av det samme. Infrastruktur er veien for å utvikle Finnmark fylke, og vi håper på tung satsing.

Dempet optimisme

Flere av partiene har dempede forventninger til årets statsbudsjett, siden oljeprisen er lav og det er trange tider økonomisk.

– Når vi står foran tunge omstillinger, og jeg forventer at statsbudsjettet bærer preg av det, sier Hesjevik.

– Generelt tror jeg vel det er grunn til å ha litt dempede forventninger, sier Leder for KrF i Finnmark, Svein Iversen.

Samtidig mener han at regjeringen nettopp nå bør åpne pengesekken for å få fart i næringslivet og berge arbeidsplassene.

– Jeg forventer at det vil bli ført en motkonjunkturpolitikk i forhold til den økende arbeidsledigheten. Vi har så langt ikke sett sterke utslag her i nord, men det kan fort komme.

Oljealderen i nord

– Finnmark har mange muligheter. Vi har et potensial som ikke er fullt ut utløst, sier Runar Sjåstad. Goliat-overskridelsene til tross, han tenker ikke minst på olje og gass:

– Når man diskuterer det grønne skiftet, så skal vi være en del av det. Men jeg tror at de som mener olje- og gassalderen er over tar feil. Selv om det er i ferd med å bli en del av fortida sør, er det en viktig del av framtida i nord.

Sosial profil

Trine Noodt

Trine Noodt håper regjeringa tar et krafttak mot barnefattigdom.

Foto: Robin Mortensen/NRK

Både Venstre og SV ønsker mer til de svakeste i samfunnet. Trine Noodt (V) nevner barnefattigdom.

– Familier med lav inntekt må få en lettere hverdag. Og jeg vil ha en satsing på sosial boligbygging ved at husbanken får økt rammene sine, sier Noodt, som også forventer penger til ny grensestasjon på Storskog

Leder for Finnmark SV, Tommy Berg, håper Finnmark beholder sine særfradrag og privilegier.

– Vi har hørt at de ønsker å kutte i nedskrivningsordningen for studielån og ta vekk flere av de fradragene vi har. Jeg håper bare de ikke rører dette.