Hopp til innhold

– Ganske enkelt for unge å få trygd

Sandra Borch (Sp) går hardt ut mot det hun mener er late ungdommer. – Feil å skylde på ungdommen, mener Martin Henriksen (AP).

sandra borch og martin henriksen

Sandra Borch og Martin Henriksen møttes til debatt hos NRK i dag.

Foto: Simen Follesø Røiseland / NRK

Senterpartiets Sandra Borch har gått hardt ut mot late ungdommer i Norge. I et debattinnlegg på NRK Ytring skriver hun at det er den voldsomme velferden som gjør ungdommen lat, kravstor, og den skaper forventninger om at «systemet rydder opp».

– Jeg mener velferdssamfunnet i Norge er veldig bra, men vi ser samtidig at det skaper utfordringer. Særlig unge har en forventning om at systemet skal ordne opp. Når unge i dag bruker begrepet «å nave» – da mener jeg det er på tide å rope et varsku.

På ti år har antallet 18 og 19-åringer som er uføre økt fra 500 til 1.000.

– Nå er vi nødt til å skape holdninger blant ungdom om at det å jobbe skal være viktig. Samtidig mener jeg også foreldrene må ta et ansvar for ungdommenes holdninger.

– Altfor lett for dem som ikke gidder å jobbe

Borch mener trygdesystemet står foran to utfordringer.

– Det ene er at det er altfor lett å få trygd for dem som ikke gidder å jobbe. Det andre er at det er mange funksjonshemmede som ønsker å jobbe, men som ikke får jobb. Når de går til NAV, oppfordres de heller til å søke om uførepensjon, selv om de selv ønsker å jobbe.

– Jeg er helt enig i at vi må gjøre mer for å få uføre inn i arbeidslivet, og der pågår det et stort arbeid, sier stortingskandidat for Troms Arbeiderparti, Martin Henriksen.

Han deler likevel ikke hele Borchs syn.

– Jeg mener hun retter pekefingeren mot ungdom, og det blir veldig feil. Filosofen Sokrates sa allerede for 2.500 år siden at ungdommen var for late. Man har bekymret seg for dagens ungdom i alle tider, sier Henriksen.

– Uførevekst skyldes flere innbyggere

Han sier statistikken viser en bedre ungdomsgenerasjon enn på lenge.

– De røyker mindre, drikker mindre, politiet sier de er snillere, og det er ikke flere uføre. Det er altså slik at unge uføre har ligget ganske stabilt de siste ti årene. Det har blitt litt flere i antall, men det er fordi vi har blitt mange flere innbyggere, sier Henriksen.

Under én av 100 ungdommer i Norge går på uførepensjon, sier Henriksen.

– Da blir det veldig feil å si at ungdommen er lat, når 99 % av dem er i jobb eller utdanning.

Tror vi får problemer

Sandra Borch mener hun bruker tallene rett.

– Hvis denne økninga skal fortsette i antall unge uføre mellom 18 og 29 år, så kommer vi til å få et problem. Det kommer til å koste samfunnet enormt med penger.

Martin Henriksen mener det er vanskelig å få utbetalt trygt på NAV-kontoret. Det er ikke Borch enig i.

– Det er ganske enkelt i dag å gå på NAV-kontoret og få uføretrygd. Jeg mener vi heller må motivere de unge ut i arbeid.