Ber pressen gå i seg selv for å stoppe deling av ulykkesbilder

Personskadeforbundet frykter tilskueres fotografering av ulykker kan føre til tap av liv.

Dødsulykke Sarpsborg

Politi, brannvesen og helsepersonell velger noen ganger å dekke til personer som har dødd eller blitt skadet i en trafikkulykke, slik at de ikke synes for privatpersoner. Dette bildet er fra en dødsulykke på E6 i Sarpsborg i 2016.

Foto: SEBASTIAN NORDLI / NRK

– Nå må alle vurdere sitt ansvar for å snu denne trenden. Det kan ikke fortsette slik. Da vil liv gå tapt for at folk ikke hjelper, men heller er opptatt av å fotografere og publisere.

Per Oretorp

«TA ANVAR, IKKE SELFIE»: er kampanjen fra Personskadeforeningen som ble startet etter en ulykke i Oslo i februar. Det forteller assisterende generalsekretær Per Oretorp.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Det sier assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet, Per Oretorp, og ber om at også pressen må se på sitt ansvar for å få snudd utviklingen.

– Pressen må vurdere i hvilken grad man bidrar til denne trenden, blant annet gjennom å oppfordre til innsending av bilder fra ulykkessteder, sier han.

Personskadeforbundet har mange medlemmer som tidligere har vært utsatt for trafikkulykker. De reagerer med avsky på at folk som kommer til et ulykkessted velger å fotografere.

I forrige uke omkom en eldre kvinne i Tromsø sentrum etter at hun havnet under hjulet på en lastebil. Leder for ordensseksjonen hos politiet i Tromsø, Yngve Widding, karakteriserte tilskuernes opptreden som respektløs:

– Det var ganske mange publikummere til stede. Halvparten virret rundt i sjokk eller forsøkte å kontakte AMK. Den andre halvparten sto med mobiltelefonen oppe og tok bilder eller filmet.

Mener deling i sosiale medier kan gi traumer

Slik fotografering og publisering kan oppleves som en krenkelse for dem som er involvert i ulykker, sier Oretorp.

– Vi har flere eksempler der våre medlemmer, som selv har opplevd trafikkulykker, har kommet tidlig til ulykkessteder. Det er en fryktelig opplevelse å ha vært i en ulykke selv, for siden å se den manglende respekten folk viser, sier Oretorp.

Han advarer om at resultatet kan bli at pårørende varsles om ulykken gjennom sosiale medier, og viser til at det tidligere har vært tilfelle.

– Delingskulturen kan skape enorme utfordringer for dem som faktisk er rammet, der påføring av ekstra traumer kan være en konsekvens, sier Oretorp.

Dødsulykke Tromsø sentrum

Av 20 tilskuere valgte 10 å bruke mobilen til å filme etter at en kvinne ble påkjørt av en lastebil. – Vi trenger et påbud om folkeskikk fremfor et forbud mot deling av bilder, sa politileder i etterkant av ulykken.

Foto: Fabian Ubeda / NRK

– Må ikke gjøre det kriminelt å ta bilder av ulykker

Justisministeren ønsker å lovfeste et forbud mot deling av krenkende bilder og filmer, og har sendt et forslag om det ut på høring.

Også Ambulanseforbundet har bedt om strengere regler.

Generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen, tror ikke pressens bruk av seerbilder er årsaken til tilskueres dokumentasjonsbehov. Han har ingen tro på at det i fremtiden kan komme et fotoforbud.

Arne Jensen

Arne Jensen i Norsk Redaktørforening mener norske medier generelt gjør gode vurderinger rundt publisering av bilder fra ulykker.

Foto: Gorm Kallestad / NPK

– Det er ingen løsning, og det tror jeg ikke vil komme heller. Det ville bryte fundamentalt med prinsipper for informasjonsformidling. Det tror jeg ikke noe på, sier Jensen.

– Har pressen bidratt til at folk velger å fotografere ulykker?

– Det er mulig. Men jeg tror ikke vi kan komme bort fra at det fremover vil være situasjoner der flere vil ta bilder enn tidligere, og det er det ikke noen grunn til heller, sier han.

Han mener pressen er sitt ansvar bevisst gjennom redaksjonenes etiske vurderinger som er nedfelt i Vær varsom-plakaten, også når det kommer til bruk av innsendte bilder.

Om folk går og står til hinder for politi, brannvesen eller helsepersonell er en annen sak. Det har politiet myndighet til å holde orden på, sier han.

– Det er noe helt annet enn å si at folk ikke får lov til å fotografere. Vi må ikke havne i en situasjon der vi gjør det til noe kriminelt å ta bilder fra et ulykkessted. Tvert imot er dette viktig dokumentasjon å få frem. Så er det pressens ansvar å vurdere hvilke bilder de skal bruke og sjekke etiske spørsmål rundt bildene, sier Jensen.

– Hvorfor vil folk filme en dødsulykke?

Schrödingers katt – «Tilskuereffekten»