Hopp til innhold

– For småbarnsfamilier er dette et dårlig budsjett

Flere reaksjoner har kommet på forslaget til neste års statsbudsjett. Et budsjett for de aller rikeste, som vil gå ut over småbarnsfamilier, sier SVs Tommy Berg.

Tommy Berg

Fylkesleder i SV Tommy Berg, er ikke spesielt imponert over statsbudsjettet som ble lagt fra av regjeringen mandag.

Foto: Alta SV

Leder for SV i Finnmark, Tommy Berg mener dette statsbudsjettet er ment for de som allerede har mye.

– Det er et budsjett som vil gå utover småbarnsfamilier. Det ser helt greit ut for Finnmark sin del. Men totalt sett for småbarnsfamilier så er dette et dårlig budsjett, sier han.

Berg reagerer også på økningen i momsen i kultursektoren.

– Småbarnsfamilier er en stor bruker av tilbud som teater, kino og forestillinger. Det går også implisitt utover bransjen ved at man øker momsen på kulturtilbudene. Så dette er et budsjett for de aller rikeste, sier han.

Geir Wulff

Redaktør Geir Wulff i den samiske avisen Ságat.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Kutt til samiske aviser

Redaktørene i de samiske avisene Ávvir og Ságat er heller ikke fornøyde med budsjettet. I en pressemelding skriver de at forslaget til regjering om at de samiske avisene ikke skal få kompensasjon for forventet lønns- og prisstigning, vil medføre en reduksjon på omtrent 1,5 millioner kroner.

– Hvis forslaget vedtas, vil de samiske avisene få om lag 1,5 millioner kroner mindre å rutte med i forhold til 2014. Et slikt kutt vil ramme den samiske pressens muligheter til å utøve en aktiv journalistikk på samiske premisser over hele Sápmi, skriver redaktørene.

Lederen i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen

Lederen i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Fiskarlaget positiv

Fiskarlaget er overveiende positiv til regjeringens forslag til statsbudsjett.

– Norges Fiskarlag forutsetter at innretningen av skattereformen blir slik at fiskerne ikke kommer dårligere ut og at det heller ikke blir forskjellsbehandling av ulike yrkesgrupper. Vi har blant annet sett at sjøfolk og fiskere har blitt ulikt behandlet. Her forutsetter vi likebehandling, sier leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen.

NHO Finnmark kaller budsjettet for et unntaksbudsjett for vinterføre i norsk økonomi. De hadde forventet en større reduksjon i formuesskatten og mer til lærlingtilskuddet.

– Lærlingtilskuddet øker med 2500 kroner per lærlingplass. Denne økningen bør være større – den er utilstrekkelig til å dekke gapet på om lag 15 000 kroner mellom det en skoleplass og en læreplass koster. For å få flere læreplasser må vi redusere dette gapet, sier rådgiver i NHO Finnmark, Siren Storli.