Hopp til innhold

– Ebolaepidemien kan være over til sommeren

Professor Ørjan Olsvik er en av verdens fremste eksperter på epidemier. Han er nettopp kommet hjem fra et oppdrag i Mali.

Ebola i Mali

På dette private sykehusene i Mali døde en ebolasmittet imam. Imamen smittet en sykepleier og en lege, begge disse døde. Etter dette ble sykehuset stengt.

Foto: Ørjan Olsvik

– Det er nok ebolasmitte i Mali til å starte et stort utbrudd, men jeg tror det arbeidet som nå gjøres i landet kan være nok til å stoppe smitten.

Det sier professor Ørjan Olsvik, som nylig kom hjem etter å ha vært på et FN-oppdrag for Forsvaret i det afrikanske landet.

– Dersom det ikke blir registrert mer enn et par sykdomsutbrudd de neste ukene, er det den beste julegaven jeg kan få, sier Olsvik til NRK.

Ørjan Olsvik

Professor Ørjan Olsvik er for tiden engasjert av Forsvaret for å være med å bekjempe ebolaepidemien. Epidemi-eksperten har nylig vært i Mali, og han har håp om at det ikke skal komme et massivt ebolautbrudd i Mali.

Foto: Torill Ustad Stav / nrk

Vanskelige arbeidsforhold

Mali er et land herjet av borgerkrig, og det er ikke lett å få etablert et effektivt og moderne helsestell.

Landet har til nå ikke vært særlig hardt rammet av Ebolaepidemien, men det er viktig å gjøre de rette tingene for å hindre at viruset får fotfeste i befolkningen.


– Det første vi måtte gjøre, var å få en oversikt over smittesituasjonen, kort og godt å finne ut hvor mange som hadde blitt, eller kunne ha blitt smittet, sier Olsvik.

– De offisielle tallene var ikke til å stole på, så vi måtte gå direkte til laboratoriene. Det viste seg at det var tatt altfor få prøver, og bare et lite fåtall av dem som hadde fått infeksjonen, ble kontaktet av helsevesenet. Dette måtte vi ta tak i, og da jeg reiste var situasjonen av 99 prosent av de registrerte smittebærerne ble kontaktet og isolert, sier Ørjan Olsvik.

Godt mottatt

Olsvik ble godt mottatt av myndighetene i Mali, og fikk delta i presidentens ekspertgruppe for Ebola.

– Jeg deltok, sier Olsvik, men jeg trakk meg ut fordi det ikke var uproblematisk å sitte så nært maktapparatet.

– Vi er uavhengige eksperter som skal komme med råd. Det er myndighetene som «eier» problemet og det er de som må ta beslutningene.

– Det er nå et regime som gjør at smittebærere blir raskt isolert, så jeg håper og tror at epidemien ikke vil bli like omfattende i Mali som i andre land i Vest-Afrika, sier Olsvik.

Utradisjonelle metoder

Mali er kjent som et land med svært sterke musikalske tradisjoner. Malisk musikk er blitt populær i store deler av verden, og musikken har fått en viktig funksjon for å bekjempe viruset.

– Det var interessant å se hvordan de brukte musikken sin i opplysningsvirksomheten rundt ebola, forteller Ørjan Olsvik.

Helsearbeidere i Mali

Her sprøyter helsearbeidere i Bamako, Mali desinfeksjonsvæske i kampen mot ebola-smitten.

Foto: Baba Ahmed / Ap

– Det ble laget sanger med råd om hvordan man skulle oppføre seg, og folk gikk og nynnet på disse sangene. Dette er trolig en god og effektiv måte å spre informasjon på. De bruker det sterkeste virkemiddelet de har, nemlig sin musikk, sier Olsvik.

Må gjøre en innsats

Ørjan Olsvik bor i Tromsø og er til daglig professor ved UiT - Norges Arktiske Universitet, og er lånt ut til Forsvaret for å bistå i bekjempelsen av ebolaepidemien.

– Da rektor Anne Husebekk fikk spørsmål om å frigi meg til dette arbeidet, sa hun ja med en gang. Det er fantastisk at universitetet, med sine ressurser kan stille opp for det internasjonale samfunnet. Dette burde vi gjøre langt mer av, sier Olsvik.

– Forskere med store kunnskaper kan gjøre en forskjell, dersom de får mulighet til å gjøre en innsats ute, sier han. Her er Mads Gilbert en stor forbilde, han er uredd og svært dyktig.

Går mot slutten

– Jeg håper at denne fryktelige epidemien som har tatt livet av tusenvis av mennesker i Afrika, nå er på retur, sier Olsvik. Det er mye som tyder på det nå. Om et halvt års tid håper jeg vi kan si at Ebolautbruddet er over. I alle fall i denne omgangen.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark