– De representerte med sitt vesen og væremåte en viktig del av familien og sin vennekrets

Nordlyskatedralen var fullsatt da Alta-samfunnet mintes de seks som omkom i helikopterulykken i Alta på lørdag.

Minnegudstjeneste for de omkomne etter helikopterulykken i Alta

Det var mange som deltok på minnegudstjenesten for de fem omkomne altaværingene etter lørdagens helikopterulykke.

Foto: Erlend Hykkerud / NRK

Onsdag ble det avholdt en minnegudstjeneste i Nordlyskatedralen for de omkomne etter helikopterulykken.

I god tid før katedralen åpnet klokken 18.30 hadde folk stilt seg i kø.

Minnegudstjenesten ble ledet av sokneprest Øyvind Oksavik og kateket Oddhild Klevberg.

Oksavik lyste fred over de omkomnes minne, og trakk fram at det var fem unge mennesker som var i full fart inn i voksenlivet som hadde gått bort.

– En fellesnevner ved de fem var at de representerte med sitt vesen og væremåte en viktig del av familien og sin vennekrets. De vil alle bli dypt savnet, sa Øyvind Oksavik om Markus Vonheim (19), Kine Johnsen (20), Robin Karlsen (20), Benedikte Hyld Mella (22) og Kevin Berg (20).

De fem ungdommene var om bord i helikopteret som styrtet på lørdag.

De omkomne passasjerene etter helikopterulykken i Alta. F.v. Robin Karlsen, Kine Johnsen, Markus Vonheim, Benedikte Hyld Mella og Kevin Berg

Det var de unge altaværingene Robin Karlsen, Kine Johnsen, Markus Vonheim, Benedikte Hyld Mella og Kevin Berg som omkom i helikopterulykken i Alta. I tillegg omkom også piloten som hadde svensk statsborgerskap.

Foto: Privat
Minnegudstjeneste for de omkomne etter helikopterulykken i Alta

Det var satt fram bilder og tent et lys foran i katedralen av de omkomne i helikopterulykken.

Foto: Erlend Hykkerud / NRK

Arbeidsjern, smittende humør og lett å bli glad i

Sognepresten sa også noe om hver enkelt av de omkomne.

Kevin Berg var et talent på mange områder. Han var godt likt av sine arbeidskolleger, fortalte presten.

Kine Johnsen var hans søskenbarn, som var godt i gang med å oppfylle drømmen om fagbrev å få fagbrevet som frisør. Hun var også en person med et smittende humør.

Robin Karlsen var også snart ferdig med sitt fagbrev. Han var en kollega det var lett å bli glad i.

Benedikte Hyld Mella jobbet i omsorgsyrket, og så behov hos dem som trengte det. Hun hadde også et smittende godt humør.

Markus Vonheim var et arbeidsjern, og en svært godt likt kollega i snekkerbedriften han jobbet i.

Sogneprest Øyvind Oksavik tente lys for de omkomne

Sokneprest Øyvind Oksavik ledet onsdagens minnegudstjeneste. Her tenner han et lys for de omkomne.

Foto: Erlend Hykkerud / NRK

Tente lys for å minnes de omkomne

Alta-ordfører Monica Nielsen sa også noen ord under minnegudstjenesten. Hun sa at Alta sto sammen i sorgen med familiene som hadde mistet noen.

Det ble også tent lys for de omkomne.

Katedralen ble holdt åpen etter minnegudstjenesten. Kirkerommet var et stillerom, men det var prester tilgjengelig for dem som ville ha noen å prate med.

Familiene hadde også satt fram kondolanseprotokoller. Mange valgte å skrive en siste hilsen.

Flere har valgt å sende en siste hilsen til de omkomne ved en stein utenfor Nordlyskatedralen

Mange har valgt å skrive en siste hilsen til de omkomne. Det er satt ned blomster og det blir tent lys både utenfor Nordlyskatedralen og på Kvenvikmoen.

Foto: Erlend Hykkerud / NRK

Les mer om helikopterulykken her!