– En myte at man ikke kan dø av cannabis

Ifølge SIRUS døde to personer som følge av bruk av vanlig eller syntetisk cannabis i 2012. Forsker Liliana Bachs mener «myten om at man ikke kan dø av cannabis» har ført til underrapportering av dødsfall.

Beslag av syntetisk cannabis

SIRUS-forsker Ellen Amundsen tror de to dødfallene i 2012 kan skyldes bruk av syntetisk cannabis. Hun presiserer samtidig at informasjonen i Dødsårsaksregisteret ikke kan gi sikker informasjon om dette.

Foto: Kripos

Som første stat i USA, åpnet Colorado opp for lovlig salg av marihuana 1. januar 2014. Nyheten har fått bred mediedekning, noe blant annet Sveriges justisminister Beatrice Ask har bidratt ytterligere til her hjemme.

Ask ble raskt latterliggjort, etter at hun kommenterte en satirisk artikkel fra tullenettstedet The Daily Currant med «dumt og sørgelig». I denne het det het at 37 personer hadde omkommet som følge av cannabisbruk i løpet av den første dagen med legalisering i Colorado.

Samtidig gjorde en av flere ivrige brukere i kommentarfeltet til Nyheter 24 den svenske justisministeren oppmerksom på at «cannabis ikke er dødelig og aldri i menneskehetens historie har drept en eneste person som følge av overdose».

– Underrapportering

Liliana bachs

Liliana Bachs er overlege og avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet, og spesialist i klinisk farmakologi.

At «vanlig» cannabis - altså stoff fra cannabisplanten - ikke kan være dødelig er en farlig myte, ifølge Liliana Bachs. Hun er avdelingsdirektør ved Divisjon for rettsmedisinske fag ved Folkehelseinsttuttet. Bachs forteller at cannabisbruk kan gi hjerterytmeforstyrrelser, lavt blodtrykk og høy puls.

– For de aller, aller fleste er det ufarlig, men det har vært en del tilfeller hvor det har utløst en uheldig kombinasjon av høy hjerterytme og lavt blodtrykk, som har utløst hjertedød, sier Bachs.

I 2001 stod Bachs og overlege Henning Mørland bak en studie som viste seks tilfeller fra Norge der dødsfallene kunne skyldes hjerteforstyrrelser som var forårsaket av cannabisbruk.

– Den myten om at man ikke kan dø av cannabis, har ført til at det også har vært problem når det gjelder å registrere. Det er ingen leger som har spurt folk som har kommet med hjerteinfarkt, om de har brukt cannabis. Det har vært en underregistrering, nå kommer det mange rapporter fra hele verden. Når folk blir mer oppmerksomme på det, øker også rapporteringen.

– Fordi det er en myte, dette med at man ikke kan dø av vanlig cannabisrøyking?

– Ja. Men du må få frem det at antagelig er et veldig sjeldent fenomen. Hvis ikke får jeg innboksen full av mailer, sier Bachs.

To dødsfall i 2012

Ellen Amundsen

Ellen J. Amundsen er forsker ved SIRUS. Hun sier det kan være vanskelig å finne dødsårsaken som startet kjeden som ledet fram til døden.

Foto: Presse / ACTIS

For å finnet et nyere eksempel på hvorfor Bachs mener oppfatningen av at cannabis ikke kan være dødelig er en «en myte», må vi hoppe noen uker tilbake i tid.

I desember i fjor sendte Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) ut sin oversikt over rusmiddelrelaterte dødsfall i Norge i 2012. I statistikken, som kommer ut et år på etterskudd, het det blant annet:

«I 2012 var det to dødsfall som skyldes cannabis. Det er første gang siden 2004 at cannabis er registrert som dødsårsak».

Ellen J. Amundsen er forsker ved SIRUS. Hun forklarer at de to dødsfallene er kodet med T40.7 i Dødsårsaksregisteret, i samsvar med reglene utarbeidet av WHO. Dette er en kategori som blir omtalt som «cannabis» på norsk og engelsk.

– Men jeg har også hørt at den blir omtalt som «cannabinoider», sier Amundsen.

Dette omfatter såkalt syntetisk cannabis, et fenomen Folkehelseinstituttet blant annet advarte om tilbake i 2011. Bachs sa da at man fryktet at den syntetiske cannabisen kunne komme til å ta sine første liv i Norge innen kort tid.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Cannabisplante

SIRUS mener to personer døde som følge av cannabisbruk i 2012. Forskerne kan ikke si om stoffet som ble brukt kommer fra en cannabisplante, som på bildet, eller syntetisk cannabis, såkalt «spice».

Foto: /colourbox.com / /colourbox.com

Hjertestans

I tillegg er dødsfallene fra 2012 lagt inn i kombinasjon med ICD 10-koden x44, som på engelsk kalles «accidental poisoning» (se faktaboks for forklaring).

Amundsen erkjenner samtidig at hun ikke kan si sikkert hvordan cannabis har forårsaket de to dødsfallene i 2012-statistikken. Grunnen til dette er at Dødsårsaksregisteret kun inneholder statistiske opplysninger, og ikke det som står i en legejournal eller eventuell obduksjonsrapport.

– Uansett kan det i mange tilfeller være vanskelig å finne den dødsårsak som startet kjeden som ledet fram til døden, som i alle tilfeller er hjertestans, sier Amundsen til NRK.no.

Hun forteller samtidig at hennes hypotese er at de to dødsfallene fra 2012 skyldes bruk av syntetisk cannabis.

– Men verken Dødsårsaksregisteret eller jeg har informasjon nok til å påstå det, sier Amundsen, som mener det er lite trolig at produkter fra cannabisplanten har gitt en dødelig forgiftning.

Kan være syntetisk

Christian Lycke Ellingsen

Christian Lycke Ellingsen forklarer at man ikke kan se om det er syntetisk eller vanlig cannabis som har forårsaket dødsfallene.

Foto: Presse / FHI

Amundsen henviser til Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI), som er databehandlingsansvarlig for Dødsårsaksregisteret. Christian Lycke Ellingsen er overlege ved FHI, og kontaktperson for registeret.

Ellingsen forklarer at han av personvernhensyn ikke har anledning til å gå nærmere inn i opplysningene om de to dødsfallene. Dermed er det vanskelig å si sikkert om det er syntetisk eller vanlig cannabis som har forårsaket dødsfallene.

Dette fordi begge deler vil falle inn i samme WHO-kategori. Ellingsen forklarer at noen rapporter viser at man kan dø av en overdose cannabis, dersom det er snakk om en «kjempedose».

– Det er også noen rapporter som viser at cannabisbruk kan utløse hjerteinfarkt eller hjerneslag, men igjen, der er det diskusjoner om det kan skje hos personer som er helt friske fra før, eller om det er personer som har problemer med hjerte – og blodkar fra før av, sier Ellingsen.

Når det gjelder syntetisk cannabis, er det uten tvil dødelig, sier Ellingsen. Han lister opp krampe, bevisstløshet, pustestans, blodtrykkskriser og hjertetrøbbel som mulige bivirkninger.

– Samtidig er det sånn at bruk av tradisjonell cannabis i Norge er mye mer utbredt. Selv om faren ved vanlige cannabis er veldig mye mindre, kan man ikke utelukke at noen dødsfall kan føres tilbake til bruk av vanlig cannabis, sier Ellingsen.

Ifølge overlegen viser tallene for 2012 at det ble gjort 14.000 beslag av cannabis, og 262 beslag av syntetiske cannabinoider.

Direkte følge av bruk

Samtidig påpeker Ellingsen at dødsfallene i SIRUS-rapporten, dersom opplysningene som er innrapportert stemmer, må ha kommet som en direkte følge av bruk.

– Når det er kodet som det er gjort, så er det sannsynligvis enten direkte overdoser, eller andre effekter som er umiddelbart knyttet til bruk, sier Ellingsen, og legger til at riktig koding av opplysningene hos Folkehelseinstituttet er en annen forutsetning.

I så tilfelle kan man utelukke at seneffekter - slik man for eksempel ville definert en leverskade som følge av alkoholmisbruk, eller ulykker som har skjedd i ruspåvirket tilstand, har forårsaket dødsfallene, forklarer Ellingsen.

På grunn av regelverket for tilgang til taushetsbelagte opplysninger er FHI varsomme med å hente ut opplysninger om eventuelle diagnoser de avdøde hadde. Dette gjelder særlig dersom disse opplysningene kan bidra til identifisering.

I alle tilfeller er cannabisbruk oppgitt som dødsårsak for de to dødsfallene i 2012.

– Sjeldent fenomen

Sveriges justisminister hevdet selv at hun aldri hadde blitt lurt av artikkelen om dødsfallene i Colorado. I stedet fortalte hun Dagens Industri at hun var ute etter å diskutere satiren, som hun mente var «trist».

Liliana Bachs mener det er viktig å få frem at både syntetisk og vanlig cannabis kan være dødelig. Likevel vet hun foreløpig ikke om konkrete tilfeller der man sikkert kan si at noen har omkommet som følge av syntetisk cannabisbruk i Norge.

Hun presiserer samtidig at slike tilfeller har blitt rapportert fra Tyskland, både som følge av intoksikasjoner og selvskading i psykose. Den syntetiske cannabisen inneholder ikke det aktive virkestoffet i vanlig cannabis, THC, men stoffer som etterligner dette.

Begge deler kan være dødelig, forklarer Bachs.

– Dødsfall kan skje ved med naturlig cannabis, selv om det er et sjeldent fenomen. De syntetiske har ikke THC, men stoffer som virker på samme måte, sier Bachs.

Tallene fra SIRUS viser for øvrig at 577 nordmenn døde av rus i 2012. Dødsfallene knyttet til alkohol er fortsatt de som tar desidert flest liv. I 2012 ble det registrert 331 slike dødsfall i Norge.

Cannabis Colorado

Kunder står i kø for å kjøpe marihuana til medisinsk bruk i en butikk i Colorado.

Foto: Brennan Linsley / Ap

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger