Hopp til innhold

40 tunneler skriker etter vedlikehold og opprusting

Fylkesveiene i Troms må oppgraderes etter EU's sikkerhetskrav. Det vil koste mellom fire og åtte milliarder kroner å oppgradere 40 tunneler, viser ny rapport.

Kågentunnelen

Kågentunnelen er en av mange tunneler i Troms som ikke holder mål.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

På fylkestingets møte torsdag legger fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo fram en ny rapport som Statens vegvesen har laget.

Den viser at det anslagsvis vil koste opp mot åtte milliarder kroner å ruste opp de 40 vegtunnelene som Troms fylkeskommune eier. Velger man litt mindre omfang, og kutter opprusting av noen av de korteste tunnelene vil det koste anslagsvis tre til fem milliarder kroner.

Ivar B. Prestbakmo

Fylkesråd for samferdsel Ivar B. Prestbakmo.

Foto: Lars Åke Andersen / Troms fylkeskommune

– Poenget med rapporten er å vise hva som må til for å ruste opp tunnelene til en standard som både tilfredsstiller sikkerhetsforskriftene, og en standard for framkommelighet. Vi har mange gamle tunneler i Troms, med en gjennomsnittsalder på 26 år. Det er et formidabelt løft for å ruste dem opp til dagens krav om standard, sier Prestbakmo.

Fylkesråden mener etterslepet på vedlikehold og opprustingsbehovet på fylkeskommunale veier er så stort over hele landet at han forventer drahjelp fra sentralt hold.

– Vi vil ikke klare det, verken på riksveier eller fylkeskommunale veier med de økonomiske rammer som nå stilles til rådighet fra regjering og storting.

Stadige uhell i tunnel

For mange trafikanter, blant annet i Skjervøy utgjør de gamle tunnelene en stor sikkerhetsrisiko. Kvalitetsleder ved fiskeindustribedriften Lerøy Aurora på Skjervøy forteller om stadige uhell i Kågentunnelen.

– Den er smal og lav, og det skjer flere ganger i året at trailere er i konflikt med taket når de kjører gjennom tunnelen, sier Øystein Skallebø.

EU's sikkerhetsforskrifter til tunnelene må oppfylles innen 2025. Innen da må samtlige tunneler oppgraderes.

– Vi kan forlenge fristen ytterligere fem år for å bli ferdig, men uansett er det et formidabelt økonomisk løft som krever større økonomiske rammer, sier Ivar B. Prestbakmo.