Hopp til innhold

Politiet har sendt tilbake 40 personer til Russland

Politiet i Øst-Finnmark har den siste uka returnert 40 personer som har kommet fra Russland uten Schengen-visum.

Politimester Ellen Katrine Hætta

Politimester i Østfinnmark politidistrikt, Ellen Katrine Hætta, er fornøyd med å ha returnert 40 personer den siste uka.

Foto: Tarjei Abelsen

– Bare den siste uka har over 40 personer har blitt returnert etter samtale i passkontrollen, fordi de ikke har gyldig Schengen-visum, sier politimester Ellen Katrine Hætta.

Politiet har ikke tall for resten av året. Men Hætta håper flere blir sendt tilbake den kommende tida.

– Vi håper og tror at det er grunnlag for å få returnert flere på denne måte, sier Hætta.

Håper enda flere kan sendes tilbake

Politimesteren har et klart inntrykk av at mange som kommer ikke har et beskyttelsesbehov.

– Mange av de som kommer sier at de ønsker å komme til Norge for å jobbe eller studere, og at de kommer for at det er bedre levekår her enn mange andre steder i verden, sier Hætta.

Den siste tiden har det vært spesielt mange afghanere som har kommet, og svært mange av dem får beskjed fra politiet om at de risikerer utvisning til hjemlandet om de blir i Norge.

Få asylsøkere returnert

– Noen velger da å returnere tilbake til Russland frivillig, andre utviser vi direkte. Men hvis de sier ordet «asyl», går de videre i systemet, sier Hætta.

Hun tror mange er tipset om at de skal be om dette til tross for at de kanskje ikke har det behovet. Da tar Politiets utlendingsenhet over registreringsarbeidet, og deretter skal Utlendingsdirektoratet (UDI) behandle søknaden.

Hittil er kun fem personer som har søkt om asyl etter å kommet via Russland blitt returnert. Den gruppen som politiet til nå har hatt mulighet til å utvise har ikke påropt seg retten til å få behandlet en asylsøknad.

Politimesteren har ikke noen oversikt over hvor mange av de som har bedt om asyl hittil, som har et reelt beskyttelsesbehov.

Vurderer å slutte å skille på reisende

Til nå har politiet skilt ut reisende uten gyldig visum til Schengen, og de som har gyldig visum. Men fordi kapasiteten deres nå er svært presset, vurderer politimesteren nye tiltak.

– Fordi vi er kjørt ressursmessig vurderer jeg om vi skal slutte å skille på de reisende, sier Hætta.

Det vil innebære at folk med grenseboerbevis og andre som vanligvis slipper gjennom tollen raskt, må vente i kø bak de uten visum, og som kanskje vil søke asyl, før å komme videre.

– Det vi ser er at det er vanskelig å skille ordinær- og asyltrafikk. Det vil bety at det kan bli lang kø, og da snakker vi om timer med venting, sier Hætta.