Hopp til innhold

26 millioner kubikkmeter fjellmasser kan rase ut: – Ikke til å leve med

Melkebonde Bjørn Inge Mo er en av dem som bor under fjellet i Kåfjord som beveger seg seks centimeter i året. En ny risikoanalyse av Norges farligste fjell gjør at Moe ser ingen annen mulighet enn å flytte fra gården sin.

Gamanjunni 3

Fjellet beveger seg seks centimeter i året. Det er den største bevegelsen i fjell av dem som blir overvåka av myndighetene i dag og dermed det største risikoobjektet som stadig følges.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Det er rett og slett ikke til å leve med. Mitt håp er at man gjennom utredninger finner ut at det er en mindre risiko. Hvis ikke ser jeg ikke annen løsning enn å flytte, sier Bjørn Inge Mo.

Han er en av fire gårdeiere i bygda Manndalen i landbrukskommunen Kåfjord som ifølge en ny sårbarhetsanalyse fra Norges energi- og vassdragsdirektorat (NVE) må forberede seg på rask evakuering dersom fjellmassivet raser ut.

I alt ni bolighus og flere hytter i Manndalen risikerer å bli knust av enorme steinmasser, i tillegg vil det gi store konsekvenser for hele Kåfjord kommune.

Rapporten fra NVE ble lagt frem på et folkemøte i Kåfjord onsdag ettermiddag.

Bjørn Inge Mo i Manndalen

Bonde Bjørn Inge har investert flere millioner i modernisering av gården sin i Manndalen. Han er svært bekymret for framtiden.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Svært høy risiko

Gámanjunni 3 ligger på østsiden av Manndalen og er ett av fjellene i landet hvor NVE frykter mest at det vil gå fjellskred. Fjellet klassifiseres i Norges geologiske undersøkelse (NGU) sin risikomatrise som svært høy og overvåkes døgnet rundt.

Ifølge NVE er sannsynligheten mer enn 1 prosent for at det kan gå et skred hvert år.

Overvåking av Gamanjunni 3 i Kåfjord

26 millioner kubikkmeter med stein er ufattelige mengder, som kommer til å gjøre stor skade og endringer i Manndalen.

Foto: NVE

Tidligere undersøkelser viser at 26 millioner kubikkmeter med fjellblokker vil kunne løsne fra fjellsiden og rase fra fjellet.

Raset vil blokkere Manndalselva slik at det dannes en demning. Når denne brister, vil vannmassene komme ned mot bebyggelsen og gi store konsekvenser, ikke bare for bygda Manndalen, men hele Kåfjordsamfunnet.

– Kan ikke håndtere det alene

Bygda har i underkant av 750 innbyggere, mens det i Kåfjord kommune bor over 2000 mennesker.

"De økonomiske konsekvensene ved et fjellskred fra Gámanjunni vil bli store, både for enkeltpersoner som er direkte og indirekte berørt, samt Kåfjordsamfunnet og omgivelsene rundt," heter det i rapporten.

Bjørn Inge Mo er svært bekymret. De siste årene har han investert millioner i modernisering av gården sin.

– Det er livsverket vårt som det ikke er sikkert at fremtidige generasjoner kan videreutvikle. Tanken med dette var at nye generasjoner skulle komme til. Nå får de ikke bygge egen bolig på gården. Alt står i stampe, sier melkebonden.

På spørsmål om hva som skal til for at han blir på gården svarer han:

– Enten at det gjennomføres sikringsanlegg eller at man klarer å sannsynliggjøre en mindre risiko enn det som er kommet frem så lang.

I løpet av høsten skal kommunen lage beredskapsplan. Den skal blant annet beskrive hvordan kommunens innbyggere og dyr skal evakueres dersom krisen rammer kommunen.

Ifølge ordfører Svein O. Leiros er et fjellskred fra Gámanjunni en hendelse Kåfjord kommune ikke kan håndtere alene.

Folkemøte om mulig ras i Manndalen

Onsdag var det folkemøte i Manndalen om risikoen for fjellskred. Konsekvensene blir store om raset går, men ingen fare for helse og liv, mener eksperter.

Foto: Marita Andersen / NRK

Nærmest umulig å sikre fjellet

– I og med at fjellet blir døgnkontinuerlig overvåka er det ingen grunn til å frykte for liv og helse, sier beredskapsrådgiver i Kåfjord kommune, Karin Karlsen.

Hun anerkjenner at faren for ras fører til ekstra utgifter og belastning for folket i Manndalen. Derfor vil kommunen etter folkemøtet onsdag ta kontakt med Fylkesmannen, de berørte departementene og NVE for å finne ut hvordan dette skal løses økonomisk.

Gudrun Majala, geolog ved Norges vassdrags- og energidirektorat forteller at det er nærmest umulig å sikre fjellet. Det er fordi det er enorme mengder med masser som kan rase ut.

Hva er konsekvensene dersom 26 millioner kubikkmeter med masser skulle rase ut?

– 26 millioner kubikkmeter med stein og jord er ufattelig mye, den eneste måten da å sikre liv og helse på er å ha kontinuerlig overvåkning, sier hun.

Majala viser til at fjellet beveger seg seks centimeter i året. Det er den største bevegelsen i fjell av dem som blir overvåka av myndighetene i dag og dermed det største risikoobjektet som stadig følges.

Likevel er det trygt å bo i Manndalen, hevder hun.

– Vi har full kontroll på bevegelsene i fjellet. Overvåkningsinstrumentene virker og denne overvåkninga skjer hvert minutt døgnet gjennom. En overvåkning som vil skje i all overskuelig framtid, sier geologen.

Radarovervåking av fjellpartiet Gamanjunni 3

Bevegelsene i fjellpartiet blir kontinuerlig overvåket med blant annet radar.

Foto: NVE