- Salutterte til ære for partisanene

Ved Vardøhus festning ble det høytidlig avfyrt 21 salutter til minne om partisanene, og 70 år som et fritt Norge.

Salutt ved Vardøhus festning

En kanonsalve blir avfyrt til minne om partisanene ved Vardøhus festning.

Foto: Arnstein Jensen / NRK

I Vardø startet markeringa med kransenedleggelse og salutt ved Vardøhus festning. For kommandanten var det viktig å minnes partisanene. De levde et farlig liv i frykt for å bli oppdaget eller angitt. Ble de tatt, ventet henrettelse og døden. Men også de som hadde kontakt med partisanene under krigen i Finnmark var i fare.

– Partisanene er blitt stemoderlig behandlet, mener kommandant Tor Arild Melby. Og det spesielt etter Kråkerøy-talen til tidligere statsminister Einar Gerhardsen, om kommunistene. Alle som hadde vært i Russland under krigen ble etter den sett på med skeptiske øyne og ble overvåket av blant annet overvåkningspolitiet.

Men i dag ble 21 kanonsalver høytidelig avfyrt til ære for partisanene og den innsatsen de gjorde under krigen. For 70 år som et fritt Norge, og for alle veteraner.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Fem partisaner i 1941. Bak f.v Kåre Øyen og Ragnvald Mikkelsen. Foran f.v. Ingolf Eriksen, Håkon Hal

Fem partisaner i 1941. Bak f.v Kåre Øyen og Ragnvald Mikkelsen. Foran f.v. Ingolf Eriksen, Håkon Halvari, Ingvald Mikkelsen. Foto utlånt av Jacob Mikkelsen.

Lille Moskva

Kommandanten la også ned krans på partisanbautaen i Kiberg.

– Kiberg er et meget spesielt sted. Under krigen når man flyktet fra tyskerne så var det litt for langt å flykte fra Kiberg til England, så de fleste dro til Russland. Og de fleste som dro over ble vervet og opererte sammen med russerne, som partisaner langs norskekysten under krigen, forteller Melby.

Kommandanten på Vardøhus festning

Kommandant Tor Arild Melby påpekte at saluttene var for å minnes partisanene.

Foto: Arnstein Jensen / NRK

Partisanene var en motstandsbevegelse under andre verdenskrig som bestod av sivile finnmarkinger som sammen med sovjetiske styrker kjempet mot den tyske okkupasjonsmakten, i likhet med andre norske motstandsbevegelser slik som Milorg, Osvald- gruppen og Oslogjengen.

Kun 18 av de 45 som lot seg verve overlevde krigen. En av disse ble igjen i Murmansk etter 1945, de 17 andre flyttet tilbake til Kiberg, som ble kalt «Lille Moskva». Mange av de som overlevde ble mistenkeliggjort og overvåket i den kalde krigens Norge.

Krigen var i Finnmark

Landssvikere, kommunister, og ikke fullgode nordmenn. Dette er ord man ikke skulle vente ble brukt om norske motstandsmenn. Men mens gutta på skauen fikk heder for sin innsats under krigen, ble partisanene i Finnmark forfulgt og mistenkeliggjort som sovjetiske spioner.

Kong Harald ved partisanerbautaen i Kiberg i 1992

3. august 1992 holdt kong Harald en tale i Kiberg der han på nasjonens vegne beklaget den måten norske myndigheter behandlet partisanene i Finnmark på etter krigen.

Foto: Aaserud Lise / Scanpix

– Heldigvis er dette i ferd med å snu, sier kommandant Melby. Man sier gjerne at sørpå var de besatt av tyskerne, mens det var i Finnmark krigen var. Og det er kanskje årsaken til at partisanene ikke fikk den heder som de burde hatt. Man fokuserte på det som skjedde rundt Oslo, og ikke der det virkelig forgikk, i Finnmark.

Bare få verdsatte den krigsinnsatsen de hadde vært med på, og som hadde bidratt til å gi et fritt Norge.

Spesiell dag

For kommandanten på Vardøhus Festning er dagen i dag spesiell på flere måter.

– 8.mai er markeringsdag hvert eneste år, men i dag er det jubileum, og det er spesielt siden det er 70 år siden Norge igjen ble ett fritt land.

Regjeringen vedtok at fra og med 2011 så skulle det etableres en veterandag, og i Vardø er det veteraner fra både andre verdenskrig og fra andre konfliktområder hvor Norge har hatt personell ute, forteller Melby.

– Vi har nok mye svin på skogen når det gjelder å hedre de som gjorde en jobb under krigen.

Heldigvis i dag så har man tatt tak i dette og sørget for at man har en eget veteranoppfølging. Man hedrer de som har vært ute i utenlands operasjoner, i tillegg har man en egen veteransjef som følger opp veteraner, noe Melby synes er veldig bra.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Gunnar Grindstein

Se Nordnytt med programleder Gunnar Grindstein

Se Nordnytt med programleder Gunnar Grindstein