Hopp til innhold

- Katastrofe å legge ned Olavsvern

Militære og politikere arbeider for å få omgjort vedtaket.

Olavsvern
Foto: Forsvaret

Både stortingspolitikere og fagmilitære mener nå at det var feil å vedta at marinebasen Olavsvern utenfor Tromsø skal legges ned.

- Stortingets vedtak om å legge ned basen var en ulykke. Både ubåtvåpenet og de nye MTB-ene har behov for å beholde basen.

Det sier tidligere generalinspektør for Sjøforsvaret, Rolf E. Pedersen til NRK.

Vil ha omkamp

Også en rekke andre høyere offiserer som NRK har vært i kontakt med de siste dagene, sier at Olavsvern er viktig for forsvaret av Norge.

Sterke krefter i Marinen arbeider nå for å få omgjort vedtaket. Også flere stortingspolitikere engasjerer seg nå i saken.

- Etter at den russiske Nordflåten har begynt å røre på seg i nordlige farvann, vil det være en stor feil å legge ned Olavsvern, som er Norges nyeste og mest moderne marinebase. Det sier generalssekretær i Sjømilitære Samfund, Bjørn Krohn, til NRK Troms og Finnmark.

- Marinen må være mye mer til stede i Nord-Norge enn hva den er i dag. Da er det svært viktig at Olavsvern består, spesielt for ubåtene. Her kan fartøyene ligge uforstyrret og mannskapene kan hvile ut, sier Krohn.

Strategisk viktig

Andre nåværende og tidligere offiserer trekker også fram Olavsverns beliggenhet som strategisk viktig for Forsvaret.

I dag bruker en ubåt tre døgn på å ta seg fra Tromsø til Håkonsvern ved Bergen.

- Et logistikkfartøy kan aldri erstatte Olavsvern. Et slikt fartøy er svært sårbart, dessuten kan vi risikere at det blir sendt til utlandet for et lengre tidsrom. Da er vi like langt. Dessuten blir et logistikkfartøy langt dyrere enn Olavsvern, sier tidligere generalinspektør for Sjøforsvaret, Rolf E. Pedersen.

Står samlet

Han får støtte fra en rekke kilder i Forsvaret og på Stortinget som NRK Troms og Finnmark har snakket med.

Nå jobber de sjømilitære miljøene på Østlandet og i Bergen for å redde marinebasen utenfor Tromsø. Sjelden har det vært så stor enighet i en våpengren mellom nord og sør i spørsmålet om lokalisering av framtidig drift av en marinebase.

- Dette er ikke en lokal kamp i Nord-Norge. Olavsvern er viktig for forsvaret av Norge, sier flere kilder til NRK.

Årsaka til vedtaket om å legge ned Olavsvern var at regjeringa vil konsentrere Sjøforsvarets virksomhet til Haakonsvern i Bergen.

Bakgrunn:

Anbefaler mange nedleggelser

Forsvaret i nord styrkes

Hva mener du? Si din mening!