- Ingen kynisk, beregnende mann

Forsvarer Christian Hjort hevdet i sin innledning at Anders Aagaard ikke på noe tidspunkt har handlet i egen vinnings hensikt.

Hjort tok avstand fra aktors beskrivelse av Aagaard som en kynisk beregnende mann som forledet andre på en måte som beriket ham selv.

Omfattende tiltale

Den omfattende tiltalen gjelder blant annet grovt bedrageri mot Tromsø kommune og skattemyndighetene. Strafferammen i henhold til tiltalen er inntil ni års fengsel.

Straffesaken som startet mandag , er så omfattende at Nord-Troms tingrett har satt av mer enn en måned til behandlinga av de mange forhold som er med i tiltalen. Det er Økokrim som har reist tiltalen som i følge politiadvokat Marianne Djupesland i Økokrim består av fire poster. Det gjelder grovt bedrageri mot Tromsø kommune av omlag 25 millioner kroner, grov økonomisk utroskap mot selskapet Trygg Parkering, samt alvorlige brudd på regnskapsloven og ligningsloven.

Tiltalen ble framført i fire punkter, og tiltalte erkjente ingen straffskyld på noen av punktene.

Lang etterforsking

Aagaard-saken begynte å rulle allerede 1. desember 2004 ved at politiet innbrakte den høyt profilerte forretningsmannen Anders Aagaard på hans kontor, og tok beslag i dokumentene hans både på jobb og hjemme. Det var Tromsø kommune som anmeldte Aagaard for grovt bedrageri og krevde 70 millioner tilbakebetalt i forbindelse med at kommunen kjøpte parkeringstunellen fra Aagaards selskap. I vinter ble det inngått forlik mellom partene ved at kommunen fikk 53 millioner tilbakeført, samt rettighetene til 114 parkeringsplasser. Dette forliket kan også få følger for straffesaken, i hvert fall i forbindelse med en eventuell straffeutmåling.

"Raid"

Forretningsmannen Anders Aagaard regner med å bli renvasket i forhold til tiltalen som nå behandles i Nord-Troms tingrett. I sin forklaring tirsdag framhevet 75-åringen at han aldri har beriket seg personlig på driften og salget av parkeringsanlegget i sentrum.

Tromsø kommune, som anmeldte han, har selv vært med fra Trygg Parkering ble stiftet, og har vært med på alle vedtak i styret og generalforsamling.

- Det har vært full åpenhet, ingen ting er forsøkt holdt skjult fra min side, sa Aagaard i en tidvis følelsesladet forklaring.

Han føler "raidet fra kommunen", som han kalte det, svært sårende mot han og familien.

Det var Aagaard sammen med Bjarne G. Nilsen og daværende teknisk sjef Tor Kaasen i Tromsø kommune som i 1979 tok initiativet til bygging av parkeringsanlegget for å løse parkeringsproblemene i sentrum, samtidig som kommunen fikk bygget tilfluktsrom.