Tromsø-rådmann slår tilbake

Rådmannsetaten avvviser kritikken fra kontrollutvalget

Rådmannsetaten i Tromsø avviser kritikken fra kontrollutvalget om at rådmannen gjorde flere feil da han signerte avtalen om kommunal overtakelse av selskapet «Trygg parkering».

Avtalen rådmannen skrev under på, gjaldt overtakelse av eiendeler og gjeld fra Anders Aagaard. Ifølge kontrollutvalget skulle kommunen kun overta aksjene i selskapet.

Uenig i kritikken

 – Vi mener at vi oppfylte intensjonene i kommunestyret sitt vedtak ved den underskrivingen som ble gjort, selv om kontrakten ikke var hundre prosent i tråd med det vedtaket kommunestyret hadde fattet,  sier Per Limstrand, som signerte avtalen for kommunen.

Han legger til at også kommuneadvokaten i Oslo har vurdert saken på samme måte som rådmannsetaten. Og Limstrand er overrasket over at kontrollutvalget mener han ikke hadde fullmakt til å signere kontrakten.

Støtte fra kommuneadvokaten

– Rådmannen bygger på et notat som blant annet kommuneadvokaten i Tromsø har utarbeidet, og av det framgår det at denne handlingen var legal. Så kommuneadvokaten konkluderer motsatt av kontrollutvalget, mener Limstrand.

Kontrollutvalget mener at saksbehandlingen til rådmannsetaten utsatte kommunen for en stor økonomisk risiko. Til det sier Limstrand:

– Vi mener at vi handlet så aktsomt som det var mulig å handle i den situasjonen. Men når man sitter i ettertid med all dokumentasjon er det lett å si noe annet, sier Per Limstrand i rådmannsetaten i Tromsø kommune.