- Et offentlig ansvar

Redd Barna kritisk til at privatpersoner driver jakt på pedofile på nettet.

Skremmer pedofile
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

- Privatpersoner bør ikke jakt etter pedofile på internett. Det er det offentliges ansvar, mener Kine Olsen, konsulent i Redd Barna i region nord.

NRK Nordnytt fortalte onsdag om en mann som jakter etter pedofile på nettet for å skremme dem unna unger.

- Redd Barna er svært kritisk til en slik fremgangsmåte. Vi mener at ansvaret med å forebygge overgrep mot barn er et offentlig ansvar. I denne saken foreligger det jo bildebevis på at noen har sendt uanstendig materiale til noen de har trodd har vært en ung jente, sier Olsen.

Hun mener at politiet behøver større ressurser for å avdekke pedofile. Samtidig mener hun at de som drifter nettsamfunnene må ansvar.

- Nettsamfunnene må i større grad ansvarliggjøres og ta ansvar ovenfor det som foregår på sine sider, i form av at moderatorene må gripe inn og varsle Kripos når de opplever noe som er ulovlig, sier hun.

Hele 40 prosent av barn og unge som svarte på en undersøkelse gjort av Nova, har opplevd seksuelle henvendelser på chattekanaler.

Selv om Redd Barna ikke vil at privatpersoner skal ta egne initiativer for å skremme bort pedofile, vil de gjerne ha hjelp av frivillige for å få bukt med problemet.

- Vi er frivillige som driver med informasjonsarbeidet, så det er absolutt en mulighet å engasjere seg der i forhold til å informere barn, lærere og foreldre om det som foregår på internett.