– De voksne må dempe forventningene til de unge

Professor Willy Tore Mørch om hvordan unge jenter kan komme ut av den onde sirkelen med paracet-misbruk.

Professor i barnepsykologi, Willy-Tore Mørch

Willy Tore Mørch, psykolog ved Universitetet i Tromsø, sier at mange norske ungdom har havnet i en ung sirkel når det gjelder paracet-bruk.

Foto: Tarald Aaby/NRK

Onsdag kom nyheten om at mange ungdom misbruker paracetamol for å takle stress og forventningspress, og at nordmenns bruk av paracetamol har blitt tredoblet på 25 år.

Helsesøstre og leger NRK har snakket med, er bekymret over at spesielt unge jenter bruker for mye smertestillende.

Willy Tore Mørch, psykolog og professor i barnepsykologi ved Universitetet i Tromsø, sier at mange ungdom har havnet i en ond sirkel når det gjelder paracetbruk.

– For å komme seg ut av denne sirkelen må ungdommene først og fremst slutte å bruke paracetamol, for slike medikamenter gir mye bivirkninger. Plagene ungdommene sier at de har, som hodepine og magesmerter, er nettopp bivirkninger av for stor bruk av paracetamol og lignende medikamenter, sier Mørch.

Han mener også det er svært viktig at voksensamfunnet demper forventningspresset til ungdommene.

– Politikerne må også bidra

– Voksensamfunnet må lære ungdommene til å forstå at de er bra nok som de er. Lærere, foreldrene og folk som jobber på fritidsarenaen er særlig i posisjon til å gjøre det, sier Mørch.

Han viser til at regjeringa, med utdanningsminister Torbjørn Røe Isaksen i spissen, stadig sier at barn og unge må prestere bedre på skolen, og at den norske skolen bør gjøre det bedre i internasjonale PISA-undersøkelser.

– I dag mener jeg at det ikke er politisk vilje til å dempe denne retorikken. Selv om mye av kritikken politisk går på lærerne, tar også ungdommen dette til seg.

Mørch mener at det ofte er stor splid mellom departementene på dette området.

– Kunnskapsdepartementet, står på den ene siden og er mest opptatt av gode karakterer på internasjonale tester. Helsedepartementer står på den andre siden og er opptatt av at ungdommene har en god psykisk helse.

– Godt nok at man trives

Mørch mener at dagens sosiale medier er brutale mot ungdom.

– En ting er at ungdommene blir skuffet hvis de ikke får nok likes, noe annet er at det skjer veldig mye mobbing på sosiale medier. Til sammen legger dette et stort press på ungdommene.

Ifølge professoren er dagens ungdom flinke til å skjule det som eventuelt plager dem.

– En stor undersøkelse som kom for et par år siden viser at ungdom i grove trekk er veldig fornøyde med livet sitt. De som trolig er de mest sårbare og som føler et stort press fra omgivelsene, skjuler dette så bra at lærere eller foreldre gjerne ikke oppdager det før det er for sent.

Mørch har følgende råd til dagens ungdom:

– Det er ikke nødvendig å ha sekser i alle fag, og å oppleve at du er vakrest – enten om du er gutt eller jente. Det er heller ikke nødvendig å være flinkest på fritidsarenaen, det er godt nok at man trives på de forskjellige arenaene.