Vil ha eget teater

Norske Kveners Forbund ønsker et profesjonelt kvensk teater med nasjonal status. Forbundet har i møte med Hålogaland Teater bedt om at de synliggjør den kvenske kulturen og den kvenske historien gjennom sine produksjoner. Forbundet har også kommet med innspill på hvordan det kan gjøres gjennom å samarbeide med aktive kvenske kunstnere.