Vil ha 110 i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark tilrår at Finnmark fortsatt skal være en egen 110-region for brannvarsling og at sentralen samlokaliseres med øvrige nødmeldingssentraler i Kirkenes. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har utsatt å ta standpunkt til organiseringen i Finnmark og vil vurdere om sentralen skal samlokaliseres med sentralen i Tromsø.