NRK Meny
Normal

Vil gjøre Alta samisk

Samefolkets Parti i Alta ønsker at kommunen skal bli en del av forvaltningsområdet for samisk språk.

Grunnen er den stadig økende interessen for samisk i Alta, sier leder Tore Bongo.

– Flere og flere i Alta ønsker å lære seg samisk. Det gjelder både i skolen og blant den alminnelige befolkning, sier Bongo.

Han håper at det samiske språket vil kunne bli ytterligere styrket dersom Alta blir del av forvaltningsområdet.

Penger til språkarbeid

– Da får jo kommunen en del midler til å drive språkarbeid. Og nå får vi jo et samisk språksenter til Alta, så det er jo naturlig at det samiske styrkes hele veien. Vi oppfordrer ordføreren til å sette i gang arbeidet for å få Alta inn i forvaltningsområdet for samisk språk, sier Bongo.

Ordfører i Alta, Geir-Ove Bakken, vil vente på en henvendelse fra Samefolkets parti før han vurderer saken nærmere, men er villig til å gå inn i en debatt.

– Personlig er jeg nok litt skeptisk i utgangspunktet. Vi må i alle fall ikke bli med i virkeområdet bare for å bli med, sier Bakken.

Usikker

Ordføreren er likevel enig med Tore Bongo i at samisk møtes med stadig økende interesse i Alta kommune.

– Det Bongo sier er helt riktig, og vi kommer til å jobbe videre med språk og kultur. Men det er også helt klart at Alta kommune er utenfor det samiske kjerneområdet. Og om det er et riktig tidspunkt å bli med i det samiske virkeområdet nå, er jeg usikker på.