NRK Meny
Normal

Vil fortsette med Statskog

Fylkesrådslederne i Troms og Nordland er skeptiske til Hålogalandsallmenningen. Vil ikke at noen skal få fordeler på etnisk grunnlag.

Paul Dahlø og Odd Eriksen
Foto: Scanpix

Både Paul Dahlø i Troms og Odd Eriksen i Nordland tror at Statskog fortsatt er det beste til å forvalte Statens grunn i Troms og Nordland.

Samerettsutvalget, som  nylig la frem sitt forslag , vil at styringa av 30.000 kvadratkilometer statsgrunn i Troms og Nordland skal overføres fra Statskog til en ny etat; Hålogalandsallmenningen.

Årsaken er at de samiske rettighetene til land og vann skal bli bedre ivaretatt. Det har Norge forpliktet seg til gjennom FNs ILO-konvensjon.

Statskog er bra nok

Den forpliktelsen kan Norge ta vare på ved heller å endre styringa av Statskog, mener Paul Dahlø.

- Det er min plikt som politiker i Troms å stille meg kritisk til Samerettsutvalgets forslag, sier Dahlø.

- En omstrukturering av Statskogs styresystem med lokal og samisk representasjon og kan oppfylle kravet til samisk innflytelse, tror Dahlø.

- Gode erfaringer

Han får støtte av sin kollega i Nordland, Odd Eriksen som synes Statskog godt kan forvalte Statens grunn i Troms og Nordland videre.

- Vi har gode erfaringer med Statskog som forvalter av Statens grunn i Nordland. Det sier Odd Eriksen, som sier han ikke ønsker at noen skal få fordeler på etnisk grunnlag.