NRK Meny
Normal

Vil bruke EU-direktiv til å stanse gruveutslipp

Naturvernforbundet varsler allerede nå at de kommer til å melde Norge inn for EFTAs overvåkningsorgan ESA om ikke tiltak blir gjort for å stanse gruveutslipp i fjordene.

EFTA
Foto: EDDY RISCH / AP

2015 er året da Norge skal ha på plass et klassifiseringssystem for vann på linje med det resten av EØS-området har. Vannet skal være rent og pent, og da vil en allerede forurenset fjord som Bøkfjorden komme i fokus.

– Det som vi mener er nødvendige tiltak, er at utslipp av gruveavfall fra Sydvaranger må slutte i løpet av denne perioden, sier Mads Løkeland i Naturvernforbundet.

Bøkfjord av de mest utsatte

EU's vanndirektiv gjør at Norge har ett år på seg til å dokumentere at vannkvaliteten i

Mads Løkeland
Foto: Naturvernforbundet

fjordene holder god nok standard.

– Vanndirektivet sier at man skal bringe tilstanden opp til "god" i løpet av seks år, og så er det ikke foreslått noen tiltak som vil komme til å fungere, sier Løkeland.

For de fjordene som har eller kan få sjødeponi, vil dette stille sterke krav til utslippene. Naturvernforbundet hevder det er et skrikende behov for å forbedre tilstanden i slike fjorder i Norge, der Bøkfjord regnes som en av de verst utsatte.

Ønsker stans av utslipp

– Det vil bli nødvendig for oss å klage Norge inn for ESA, som er EØS-avtalens kontrollorgan, som da skal kontrollere at Norge følger EU-direktivet om vannforvaltning, sier han.

ESA's slagkraft kan bli utslagsgivende. Nylig måtte norske myndigheter gå med på å endre hvor ofte man vurderer miljøeffektene i norske vannkraftverk, etter press på ESA fra nettopp Naturvernforbundet.

Sydvaranger gruver
Foto: Arnstein Jensen / NRK

– På samme måte håper vi at ESA vil pålegge Norge å oppfylle kravene i vannkvalitet som står i vanndirektivet. Det vil når det gjelder Bøkfjorden bety stans i utslippene fra Sydvaranger, sier han.

Fylkesmannen i Finnmark ønsket ikke å kommentere saken.