Vil bevare ambulansestasjonene

Kommuneoverlege Aslak Hovda Lien mener antall ambulanser på Senja bør være som i dag. Universitetssykehuset i Nord-Norge ønsker å erstatte stasjonene på Stonglandseidet og i Gryllefjord med en felles base på Svanelvmo. Det vil føre til lang responstid sør og nord på Senja, sier kommuneoverlegen i sin høringsuttalelse. Han ser likevel fordeler ved at en felles stasjon vil gjøre rekruttering enklere og utnytte flåten bedre.