NRK Meny

Vil bedre omdømmet

I Lenvik vil kommunestyret at kommuen skal bli bedre på å inngå kontrakter med næringslivet i utbyggingssaker. Bakgrunnen er saka om ny brannstasjon der kommunen stoppet en anbudsrunde og har fått sterkt kritikk fra en stor entreprenør for det.
I kommunestyret sa ordfører Geir-Inge Sivertsen at årsaken var endra krav fra Arbeidstilsynet til bygget.
Kommunestyret var likevel enstemmig i ønsket om ryddige anbudsprosesser.