NRK Meny
Normal

Vil bare ha nyttekjøring på skuter

Den Norske Turistforening krever at regjeringen avvikler forsøksordningen med snøskuterløyper.

Snøskuter

Årets påske kan ha vært den siste skuterfrie. Fra neste år kan 87 kommuner lage skuterløyper der det passer dem.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Det kom fram på landsmøtet til foreningen i Loen i helga.

– Motorferdsel med snøskuter må begrenses til nyttekjøring, sier styreleder i Den Norske Turistforening, Berit Kjøll.

I Finnmark og Nord-Troms har det i mange år vært lov å kjøre snøskuter på egne løyper. Nå følger resten av Norge på, etter at regjeringen gikk inn for en forsøksordning med skuterkjøring i 87 kommuner over hele landet.

– Snikinnføring av en lovendring

Både politi og grunneiere med erfaring fra prøveordningen for snøskuter har advart om at de tror det vil bli mer ulovlig kjøring i kommunene som åpner for skuterløyper.

DNT mener regjeringen har iverksatt et omfattende forsøk med fornøyelseskjøring som er i strid med motorferdselloven.

– Dette er en snikinnføring av en lovendring. Regjeringen har i realiteten opphevet forbudet mot fornøyelseskjøring uten en forsvarlig saksbehandling, og uten at Stortinget har fått behandle saken, forteller Kjøll.

Hun mener det er alvorlig når regjeringen setter til side demokratiske spilleregler.

Nettside Den Norske Turistforening

Den Norske Turistforening har kjørt kampanjen «Ja til stille natur».

Foto: Faksimile: turistforeningen.no/stillenatur

Kommunene håper på færre konflikter

Regjeringen var tidlig ute med å varsle at de kom til å la det bli lettere å legge opp løyper i kommunene hvor folk kan få kjøre skuter.

Allerede mens Fremskrittspartiet og Høyre satt sammen for å bli enige om politikken, kunne Siv Jensen fortelle at de kom til å la kommunene selv få bestemme om kjøring i utmark.

Over 100 kommuner varslet at de ønsker å bli med på prøveordningen. Mange av kommunene nevnte at de mente det ville bli færre konflikter mellom friluftsfolk og skuterkjørere når ordninga starter opp.

Den Norske Turistforening har imidlertid klaget regjeringens forsøksordning inn for Sivilombudsmannen.

Berit Kjøll byline

Styreleder i DNT, Berit Kjøll.

Foto: Sindre Thoresen Lønnes

– Der kommer en vurdering av saken i løpet av kort tid, sier styreleder i DNT, Berit Kjøll.

Før sommeren skal Stortinget også behandle et forslag fra Arbeiderpartiet og Venstre som ber regjeringen avsluttet forsøket, og i stedet legge frem et lovforslag for Stortinget.

Vil ha en gjennomgang

DNT mener at en lovendring som åpner for fornøyelseskjøring vil ha store konsekvenser for naturmangfold, friluftsliv og folkehelse.

– Vi forventer at regjeringen baserer et lovforslag på oppdatert og bred dokumentasjon om hvilke konsekvenser dette vil gi både på kort og lang sikt, forteller Kjøll.

Hun mener at dette bør bygge på en gjennomgang av erfaringene med rekreasjonsløyper i forsøkskommunene fra 2001 i Finnmark, Nord-Troms og Sverige.