Verner stort område for å berge isbjørnen

Regjeringen vil ha mindre skuterferdsel og båttrafikk på Van Mijenfjorden på Svalbard.

Isbjørn på Van Mijenfjorden

En isbjørn på Van Mijenfjorden på Svalbard. Nå skal fjorden vernes, av hensyn til nettopp isbjørnen.

Foto: Tore Gjeldsvik

En av Svalbards lengste fjorder skal vernes av hensyn til isbjørnen.

Den fem mil lange Van Mijenfjorden er et av siste fjordområdene på vestsiden av Svalbard som fortsatt har stabil sjøis på vinteren og våren. Det skyldes Akseløya, som ligger som en barriere ytterst i fjorden.

Samtidig har fjorden blitt et populært utfartsområde, ikke minst for dem som er ute etter å observere isbjørn. Denne utviklingen har skapt behov for å skjerme dyrelivet mot forstyrrelser og annen negativ påvirkning, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen til NRK.

– Vi utvider Nordenskiöld Land nasjonalpark til å også omfatte Van Mijenfjorden. Bakgrunnen er endringene vi ser vest på Spitsbergen med mye mindre is. Da trenger vi gjøre mer for å ivareta naturverdiene, spesielt de isavhengige artene som isbjørn og ringsel, sier Elvestuen til NRK.

Laster kart, vennligst vent...

Akseløya fungerer som en barriere. Takket være den, er Van Mijenfjorden en av siste fjordene på vestsiden av Svalbard som fortsatt har stabil sjøis på vinteren og våren.

Sjøisen forsvinner

Klimaendringer med varmere og våtere vær har ført til stadig mindre sjøis på Svalbard. Ifølge CICERO – Senter for klimaforskning har halvparten av sjøisen rundt Svalbard forsvunnet i løpet av de siste 30 åra.

Mindre sjøis gjør det stadig vanskeligere for isbjørnen å fange favorittføden ringsel. Det kan føre til at områder med mye sjøis blir enda viktigere i åra som kommer, sier Elvestuen.

Ola Elvestuen

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen under et besøk på Akseløya på Svalbard i sommer.

Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

– Foreløpig er bestanden av isbjørn god. Men konsekvensene av den globale oppvarmingen bekymrer oss, det er store endringer på gang. Da må vi komme opp med tiltak som bedre ivaretar både isbjørnen og ringselen, sier Elvestuen.

Forskerne anslår at det i dag er rundt 3000 isbjørner på Svalbard. Kjerneområdet er øst på Svalbard, hvor det allerede er sterke begrensninger på ferdselen. Men også langs vestkysten av Spitsbergen finnes det bjørn, dyr som jevnlig forstyrres av menneskelige aktivitet. Nå kan det altså bli innført strengere ferdselsbegrensninger også her.

– Spesielt på våren er det viktig at bjørnene som jakter på isen ikke blir forstyrret, siden det er da de normalt legger seg opp mest fettreserver, forteller isbjørnforsker Jon Aars ved Norsk Polarinstitutt.

jon aars og bjørnunge

Det er rundt 3000 isbjørner på Svalbard. Her er en av dem, sammen med isbjørnforsker Jon Aars fra Norsk Polarinstitutt.

Foto: Jon Aars / Norsk Polarinstitutt

Reiselivsnæringa forlanger å bli hørt

Reiselivsnæringa på Svalbard sier i utgangspunktet nei til ytterligere reguleringer som begrenser bedriftenes muligheter til å drive ansvarlig turisme. Ifølge reiselivssjef Ronny Brunvoll har nemlig dagens turisttrafikk minimal negativ påvirkning på naturen og dyrelivet på øygruppa.

– Likevel avviser vi ikke at det kan være spesifikke utfordringer i området som behøver ekstra oppmerksomhet og muligens begrensede tiltak. Det er imidlertid svært viktig at reiselivsbedriftene blir hørt i en slik prosess, skriver Brunvoll i en e-post til NRK.

Det er Sysselmannen på Svalbard som nå får i oppdrag å utrede vernesaken, som kan føre både mindre skuteraktivitet og båttrafikk i området.

– Det må vurderes begrensninger på motorferdsel på sjøisen om våren. Det kan også bli forbud mot isbryting og forbud mot bruk av tungolje. Men det blir det opp til Sysselmannen å utarbeide forslag til begrensninger, understreker klima- og miljøminister Ola Elvestuen.