Verner skog i Karlsøy

17 norske skogområder fra Troms i nord til Vest-Agder i sør skal vernes. Karlsøy prestegårdskog naturreservat i Karlsøy vernes på grunn av sin artsrike bjørkeskog på kalkrik grunn. De 17 områdene utgjør 83 kvadratkilometer skog. – Å verne dem skal sørge for naturmangfold, og sikre truede arter i Norge, sier klima- og miljøvernminister Vidar Helgsen.