Vedtok avtale om sammenslåing

Med 31 mot seks stemmer har Troms fylkesting vedtatt avtalen om sammenslåing mellom Troms og Finnmark. Forslaget ble lagt fram av Kari-Anne Opsal fra Arbeiderpartiet.