VALGPORTRETT: Synnøve Thomassen (Rødt)

Rødt vil jobbe for å sikre at ikke ressursene våre forsvinner ute av Finnmark og ut av landsdelen, sier partiets førstekandidate i Finnmark.

Synnøve Thomassen

1. Kandidat for Rødt i Finnmark, Synnøve Thomassen

Foto: Marte Lindi. NRK

Partiet Rødt tilhører absolutt venstresida og er et av de minste partiene i norsk politikk.

I Finnmark er det Synnøve Thomassen fra Alta som er førstekandidat for Rødt.

– Hvorfor er det nødvendig å gjøre revolusjon i Finnmark?

– Egentlig er det ikke så tøvete å prate om revolusjon i Finnmark. Det er ting her som trenger å endres i Finnmark og i nord. For eksempel så mener vi at det er viktiga t folket i nor dfår råderett over ressursene. Og får ta del i den verdiskapninga som skjer i nord.

Taper store verdier

– Har man ikke det gjennom for eksempel Finnmarkseiendommen (FeFo)?

– Man har jo ikke det når man ser på hva som skjer med olje- og gassutvinning, gruvenæringa, mineralutvinning, oppdrettsnæringa. Så her er store verdier som bare føres ut av fylket og ut av lands delen. Det er store kapitaleier og store multinasjonale selskaper som stikker av med gevinsten, sier Thomassen.

Hør mer om hva Rødt mener om 6-timers normalarbeidsdag og transportbehovet i Finnmark.

NRK Presenterer hvert parti i Finnmark med et lengre intervju av førstekandidaten.

Her vil også listetopper fra Troms bli presentert.