Mistanke om ulovlig overvåking utløste væpnet aksjon

Politiet i Tromsø gjennomførte onsdag en væpnet aksjon mot lokalene til Hells Angels på bakgrunn av mistanke om ulovlig kameraovervåkning på stedet.

Brannvesenet klipper ned Hells Angels-kamera

Brannvesenet fikk i oppdrag av politiet å fjerne kamerautstyr på utsiden av lokalene til Hells Angels.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

– Vi har fått en beslutning fra domstolen om ransaking av lokalene til Hells Angels på bakgrunn av mistanke om ulovlig kameraovervåking på stedet, sier konstituert politimester Einar Sparboe Lysnes til NRK.

Det skal være en person som er siktet i forbindelse med overtredelse av personopplysningsloven. Overvåkingen skal være i området på yttersiden av selve bygget.

Fra Hells Angels i Tromsø

Reporter Øystein Antonsen foran lokalene til Hells Angels i Tromsdalen. Foto: Marita Andersen, NRK.

Politimesteren sier at målet med politiaksjonen er å stanse denne aktiviteten.

– Og for å sikre bevis for at det faktisk har foregått lovstridig overvåking, legger han til.

Lysnes forteller at grunnen til at politiet har bevæpnet seg er på bakgrunn av et trusselbilde og tidligere erfaringer med ransakinger i HAs lokaler.

– Det har tidligere blitt funnet skytevåpen i lokalene. Jeg har derfor gitt ordre om bevæpning av innsatsstyrken, sier han.

Hells Angels Tromsø

Politiet rykket ut med sivile utrykningsbiler til lokalene til Hells Angels i Tromsø.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

– Søker etter en person fra en annen straffesak

Sparboe Lysnes opplyser at det parallelt med denne aksjonen foregår det et søk etter en annen person.

– Vi vil i tillegg til kameraovervåkingen søke etter en person som skal pågripes i en straffesak fra tidligere i uken, sier han til NRK.

Politimesteren legger til at det ikke er meldt om noen problemer i forbindelse med aksjonen.

Operasjonsleder Roy Tore Meyer ved Troms politidistrikt fortalte tidligere til NRK at de valgte å ransake lokalene til Hells Angels i forbindelse med en straffesak som politiet etterforsker.

Væpnet politiaksjon Hells Angels

Politimesteren har gitt ordre om bevæpning av innsatsstyrken på bakgrunn av trusselbilde og tidligere erfaringer.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

– Vi jobber videre med saken, men kan ikke gå ut med detaljer foreløpig siden det er en pågående aksjon. Det jeg kan si, er at det er ingen dramatikk, sier Meyer.

Dømt for organisert kriminalitet

I mai i år avviste Høyesterett alle anker i en narkotikasak mot Hells Angels i Tromsø. Dermed ble dommene fra Hålogaland lagmannsrett rettskraftige for alle de åtte dømte i den omfattende saken.

Fire av de åtte dømte anket fra lagmannsretten til Høyesterett, deriblant den antatte lederen for Hells Angels i Norge, Ove Jørgensen Høyland. Han må derfor sone en fengselsstraff på åtte år og seks måneder.

De åtte mennene ble dømt for ulik grad av medvirkning til én eller flere narkotikatransporter med hasj og amfetamin. Sju ble også dømt for organisert kriminalitet, den såkalte mafiaparagrafen.

Straffene var fra ett år og ni måneders ubetinget fengsel til ti år ubetinget fengsel.

Hells Angels Tromsø

Hells Angels har lokaler i Tromsdalen i Tromsø.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

NRK oppdaterer.