Utviklingssenter for helsetjenester

Tromsø kommune er fra nyttår vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms fylke. – I en situasjon med store økonomiske utfordringer er det desto viktigere at vi klarer å utvikle våre tjenester. Vi får stadig flere pasienter som er svært syke. Utviklingssenteret vil spille en nøkkelrolle i det arbeidet vi må gjøre for å kunne møte framtida, sier avdelingsdirektør ved Avdeling for helse og omsorg, Trond Brattland.