Utsetter ombygging av MH-bygget

Ombyggingen av MH-bygget ved UiT Norges arktiske universitet blir forsinket. UiT har selv bedt om utsettelse fordi universitetet ikke har egna erstatningslokaler dersom nybygget ikke står klart før arbeidet settes igang. Ombyggingen utsettes til 2. halvdel i 2018, skriver Kunnskapsdepartementet i et brev til Statsbygg.