Utrydder lakseparasitt

Denne uka fortsetter behandlingen med å utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris fra elver i Skibotnregionen. Forbehandlingen vil foregå ut august måned. I forbindelse med dette vil det bli stor aktivitet av mannskap langs de aktuelle vassdragsstrekningene, melder Fylkesmannen i Troms. Rotenonet som brukes er ikke farlig for mennesker eller dyr som kommer i kontakt med den.