Utlyser jobb for å tette lekkasjer

Tromsø kommune kommer til å lyse ut på anbud en jobb for å få tettet lekkasjer i vannledninger som er lagt på Nordøya på Tromsøya. Arbeidet er anslått til å koste rundt 10 millioner kroner. Administrasjonssjefen i kommunen hadde foreslått å tildele oppdraget til et firma uten anbud. Det godtok ikke et enstemmig formannskap.