NRK Meny

Utfordringer ved beredskap

Det ble avdekket utfordringer ved beredskapen under skredulykken på Svalbard før jul i fjor. Rutinene for hvem som skal rykke ut i en slik situasjon var ikke helt avklarte. I etterkant kom UNN i Tromsø med flere forslag til styrking av beredskapen. I et brev til Helse og Omsorgsdepartemente ble det blant annet foreslått større flyberedskap, skriver Aftenposten. Departementet har ikke svart sykehuset direkte, men Helse Nord har gitt beskjed om at større fly vil bli vurdert i en anbudsprosess for luftambulanse som pågår nå.