Undersøker dødsulykken i Storfjord

Statens havarikommisjon for transport (SHT) undersøker nå dødsulykken på E6 i Storfjord, skriver Framtid i Nord. – Vårt mandat går ut på å avklare hendelsesforløpet og prøve å finne årsakene og andre faktorer til at ulykken skjedde, sier avdelingsdirektør i veiavdelinga til SHT, Rolf Mellum til Framtid i Nord. Tre personer fra Kvænangen kommune omkom i dødsulykken i september.

Tre døde i frontkollisjon på E6 i Troms. Dødsulykken skjedde søndag ettermiddag på E6 noen kilometer
Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK