Udemokratisk på Sametinget

Sametinget diskriminerer norsktalende, mener Fremskrittspartiets representanter på Sametinget, Arthur Tørfoss og Geir Arne Winther. Under den pågående sametingssamlingen prøves det ut et nytt system som gir norsktalende mindre taletid enn samisktalende. De mener at ordningen viser at Sametinget ikke følger demokratiske prinsipper.