Troms vil ikke ha grensevedtak nå

– Flertallet i Troms fylkesting ønsker ikke nå å si hvor mange regioner det bør bli i Nord-Norge.

Troms og nordland på flørteren

Hvor skal grensa gå i landsdelen?

Den debatten skal vi ta etter at regjeringa legge fram sine forslag om hvilke arbeidsoppgaver og arbeidsplasser som foreslås overført fra staten til det folkevalgte

Widar Skogan

Vi bør vente, mener Widar Skogan i Kristelig Folkeparti.

Foto: Arild Moe / NRK

nivået.

Det sier gruppeleder Widar Skogan i Troms Kristelig Folkeparti.

– Dette er et skammelig vedtak. Troms bør gi klar beskjed nå om antall regioner. Frp går inn for en region i hele Nord-Norge, sier fylkestingsrepresentant Hanne C.S. Iversen.

Hanne CS Iversen

Skammelig ikke å gjøre vedtak nå, sier Hanne C.S. Iversen fra Frp.

Foto: Nils Mehren / NRK

Debatt med temperatur

Det ble en delvis opphetet debatt om denne saka. I desember gjorde fylkestinget i Troms et vedtak som skisserte opp tre ulike regioninndelinger. Men her ble det ikke gjort noen prioriteringer.

Flertallet i fylkestinget argumenterte i dag med at de ikke har fått noe som helst skriftlig fra regjeringa om inndelinga i Nord-Norge. Det er bare Høyre, Frp, Venstre og KrF i Stortinget som har sagt at det bør være en, og maks to regioner i landsdelen.

For tidlig med en avgjørelse nå

Flertallet argumenterer med at det viktigste er hva nye regioner skal gjøre. Derfor er det ikke riktige tidspunktet å ta en grensedebatt nå. Etter det NRK Troms kjenner til, skal fylkesrådsleder Cecilie Myrseth – som også er leder i Troms Arbeiderparti – ha gått sterkt imot at grensene for en region skulle debatteres nå. Det synes heller ikke å være politisk flertall for dette i noen av de tre fylkeskommunene i Nord-Norge. I fylkesrådet i Troms er Senterpartiet svært kritisk til forslaget om en region. Derfor bør avgjørelsen vente.

Troms kommer til å innkalle til et ekstraordført fylkesting i april for å diskutere grensene, når politikerne har fått vite fra regjeringa mener.