Troms Kraft saksøker revisorer

Det offentlig eide kraftselskapet tapte milliardbeløp i Sverige.

Troms Kraft

Her er hovedkvarteret til Troms Kraft i Tromsø.

Foto: NRK

Det offentlig eide kraftselskapet Troms Kraft stevner revisjonsselskapet Grant Thornton Sweden AB og revisor Elisabeth Simonsson for 1,774 milliarder svenske kroner (1,5 milliarder norske kroner).

Økokrim gransker

Bakgrunnen er at Troms Kraft har tapt milliardbeløp gjennom sitt svenske datterselskap Kraft & Kultur etter at det ble avdekket regnskapsmanipulasjon.

– Revisjonen har godkjent at Kraft & Kultur har blitt fremstilt som et lønnsomt selskap, mens det i virkeligheten var insolvent. Troms Kraft er blitt påført et betydelig økonomisk tap som følge av revisors uaktsomhet. Derfor stevner vi Grant Thornton inn for retten, sier konstituert konsernsjef i Troms Kraft, Semming Semmingsen.

Toppledelsen i Sverige ble arrestert og etterforsket av svenske økokrim, mens i Tromsø gikk toppsjefen av.

Den omfattende regnskapsmanipulasjonen ble oppdaget høsten 2011. Da ble det kjent at minst halvannen milliard svenske kroner feilaktig var ført som utestående fordringer. Et halvt år i forveien skrev avisa Nordlys de første kritiske artiklene som antydet omfattende regnskapsfusk.

I fjor høst måtte moderselskapet gå inn med en redningspakke på 1,95 milliarder kroner. Troms Kraft mener dette kunne vært unngått dersom revisoren hadde gjort jobben sin, og har engasjert det internasjonale revisjonsselskapet Deloitt til å vurdere saken.

Troms Kraft

Fra pressekonferansen i Tromsø tirsdag formiddag.

Foto: Hege Iren Hanssen / NRK

– Alvorlige feil

Stevningen kommer etter at politiet har startet etterforskning i saken, og etter Deloitt-granskingen.

– Stevningen dokumenterer alvorlige feil og mangler ved flere forhold, heriblant revisors kunnskap om og forståelse av selskapets virksomhet. Revisjonsprosessen og det metodiske arbeidet har for øvrig vært svært mangelfullt. Det er grunn til å være særdeles kritisk til Grant Thorntons revisjon av Kraft & Kultur. Ved at revisor ikke har utført sitt arbeid korrekt, har de feilaktige regnskapene ikke blitt avslørt. Dette har forledet Troms Kraft som eier til å finansiere opp Kraft & Kultur., sier Troms Krafts advokat Peter Danowsky.

Saken gjelder regnskapsårene fra og med 2003 til og med 2010, og stevningen sendes Stockholms tingsrätt tirsdag, opplyser Troms Kraft.

Kraftige kutt

Troms Kraft eies av Troms fylkeskommune og Tromsø kommune.

Både fylkeskommunen og kommunen har de siste årene fått mange millioner i aksjeutbytte fra Troms Kraft.

Men etter det store tapet i Sverige, har aksjeutbyttet uteblitt, og Troms fylkeskommune og Tromsø kommune har vært nødt til å kutte betydelig i sine budsjetter.

Avviser kravet

Revisjonsselskapet Grant Thornton avviser milliardkravet fra Troms Kraft i forbindelse med Kraft & Kultur-saken.

Det opplyser informasjonssjef Lisbeth Larsson i Grant Thornton Sweden AB til NTB.

– En rapport fra Ernst & Young viser at revisoren flere ganger har rapportert om mangler i den interne kontrollen, noe selskapet ikke har lyttet til, sier Larsson.

Hun sier selskapet ser fram til at domstolen skal vurdere ansvarsforholdene i saken.

– Vi ser svært alvorlig på dette, for det er snakk om mye penger. Og vi har sett på våre rutiner for å finne ut om noe kunne vært gjort annerledes, forteller informasjonssjefen.

Se TV-reportasje:

Kraftselskapet saksøker svenske revisorer.

Foto: Trygve Andreassen, NRK.