NRK Meny
Normal

Torill skal hjelpe 10 000 studenter

Et gammelt krav fra studentene er endelig innfridd. Studentene ved UiT har fått eget ombud.

Torill Varberg

Nytilsatt studentombud Torill Varberg skal være en uavhengig talsperson for studentene ved UiT, Norges arktisk universitet. Ikke bar for studentene i Tromsø, men også ved de andre studiestedene.

Foto: Tom Søbstad/NRK

Til nå det bare tre universiteter og høyskoler i Norge som har en ordning med studentombud. UiT, Norges arktiske universitet, er dermed tidlig ute.

Etterlengtet stilling

Studentene ved UiT har lenge etterspurt en slik stilling.

– Min jobb blir å veilede studentene og å hjelp dem i vanskelige situasjoner, sier Torill Varberg. Det kan for eksempel dreie seg om konflikter rundt eksamen og karakterer, spørsmål rundt praksis og lignende.

– En viktig funksjon er å sørge for at studentene er klar over hvilke rettigheter de har, i forhold til studiestedet, sier hun.

Ikke ansatt av UiT

At studentombudet ikke er direkte ansatt av universitet, mener Varberg er viktig.

– Jeg er ansatt av studentsamskipnaden, det vil si av studentene selv, og dette gir meg en uavhengig stilling i forhold til universitet. UiT har jo en rekke rådgivere som er ansatt hos dem, mens min stilling er langt friere når det gjelder å gi studentene råd, sier hun.

– Å ivareta studentens rettigheter, uten å ha bindinger til universitetet, gjør min jobb spesiell.

Regner med stor pågang

Torill Varberg

Studentombud Torill Varberg regner med stor pågang fra studentene ved de ulike studiestedene når det blir kjent at hun er i virksomhet.

Foto: Tom Søbstad/NRK

Torill Varberg regner med at det vil bli travle dager framover.

– Jeg tror at det har bygget seg opp et stort behov for en nøytral rådgiver, så jeg regner med at mange kommer til å ta kontakt med meg når de får vite at jeg er på plass på campus, sier hun.

– Det er også viktig å slå fast at jeg jobber for alle studentene ved UiT, Norges arktiske universitet, også de som studerer utenfor Tromsø.

– Jeg kan kontaktes av alle, og etter hvert regner jeg med at det blir en del reising til de andre studiestedene, sier Varberg.

Fersk studenterfaring

Torill Varberg er selv nyutdannet jurist fra UiT.

– At jeg har så fersk erfaring fra det å være student, tror jeg er en fordel i denne jobben. Det betyr at jeg lett kan sette meg inn i studentenes situasjon, og kanskje lettere kunne hjelpe dem.